Zarządzanie nieruchomościami

▌ Cel
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego i samodzielnego zarządzania majątkiem zainwestowanym w nieruchomości. Rynek nieruchomości wymaga obsługi przez wykształconych, kompetentnych i profesjonalnie przygotowanych specjalistów.
Praktyczny charakter studiów ma kształtować i rozwijać cechy niezbędne w zawodzie zarządcy nieruchomościami oraz wyposażyć słuchaczy w wiedzę z zakresu zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości, ekonomii, regulacji prawnych, gospodarki nieruchomościami.

▌ Studia są skierowane do:

 • obecnych lub przyszłych pracowników spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami,
 • kandydatów na zarządców nieruchomości,
 • osób zainteresowanych doradztwem w zakresie zjawisk i procesów rynkowych, a także prowadzeniem własnej działalności w tym zakresie.

▌ Program*

Moduł PRAWNY

 • elementy prawa cywilnego, rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i spadkowego, spółdzielczego;
 • postępowania administracyjnego;
 • zamówienia publiczne.

Moduł EKONOMICZNY

 • elementy rachunkowości, finansów i bankowości, planowania i kalkulacji kosztów, podstawy kosztorysowania;
 • elementy analizy finansowo-ekonomicznej, ocena ekonomicznej efektywności inwestycji;
 • podatki i opłaty związane z nieruchomościami.

Moduł ZARZĄDZANIE

 • gospodarka przestrzenna;
 • źródła informacji o nieruchomościach;
 • zarządca nieruchomości – status prawny, etyka zawodowa, organizacje zawodowe;
 • plan i procedury w zarządzaniu nieruchomościami;
 • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi;
 • sztuka negocjacji.

Moduł TECHNICZNY

 • podstawy budownictwa, proces inwestycyjny, eksploatacja nieruchomości;
 • przeglądy techniczne i remonty; bezpieczeństwo użytkowe.

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.
▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
▌ Cena: 1800 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►