Zarządzanie kapitałem ludzkim

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces”.
Richard B. Sheridan

▌ Cel
Celem studiów jest rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. Studia łączą wiedzę z zakresu prawa pracy, zarządzania kosztami i pracownikami.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Studia oferują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej.
Słuchacz odbiera kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, która umożliwi mu podejmowanie zadań z zakresu doboru personelu i optymalizacji zatrudnienia, rozwoju kadr oraz rozwoju osobistego.

▌ Studia są skierowane do:

 • kadr kierowniczych wyższego i średniego szczebla zarządzania,
 • osób, które planowane są na stanowiska specjalistów ds. kadr i zarządzania,
 • kadry wyższego i średniego szczebla zarządzania służb HR i BHP,
 • pracowników administracji w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach budżetowych Skarbu Państwa,
 • samodzielnych przedsiębiorców zatrudniających pracowników,
 • osób przygotowujących się do podjęcia pracy w działach personalnych oraz zainteresowanych rozwojem umiejętności związanych z zarządzaniem personelem,
 • osób chcących zdobyć nowy, ciekawy i atrakcyjny zawód.

▌ Program*

MODUŁ KADRY

 • Strategia personalna
 • System wynagrodzeń
 • Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji
 • Organizacja pracy działu HR

MODUŁ PRAWO

 • Prawo pracy
 • Elementy prawa cywilnego
 • Legalizacja zatrudniania cudzoziemców
 • Czas pracy
 • Elastyczne formy zatrudnienia
 • Metodyka instruktażu stanowiskowego

MODUŁ ZARZĄDZANIE

 • Lean Management jako nowoczesne narzędzie zarządzania
 • Zarządzanie szkoleniami
 • System ocen pracowników
 • Rozwój talentów i kompetencji
 • Employer branding
 • Przywództwo
 • Motywowanie pracowników

MODUŁ KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Etyka i etykieta biznesu
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Komunikacja w organizacji
 • Zarządzanie konfliktem
 • Techniki twórczego myślenia
 • Coaching
 • Podstawy mediacji
 • Zarządzanie zmianą
 • Wystąpienia publiczne
 • Seminarium

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2050 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.