Zarządzanie kapitałem ludzkim

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces”.
Richard B. Sheridan

▌ Cel
Celem studiów jest rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. Studia łączą wiedzę z zakresu prawa pracy, zarządzania kosztami i pracownikami.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Studia oferują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej.
Słuchacz odbiera kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, która umożliwi mu podejmowanie zadań z zakresu doboru personelu i optymalizacji zatrudnienia, rozwoju kadr oraz rozwoju osobistego.

▌ Studia są skierowane do:

 • kadr kierowniczych wyższego i średniego szczebla zarządzania,
 • osób, które planowane są na stanowiska specjalistów ds. kadr i zarządzania,
 • kadry wyższego i średniego szczebla zarządzania służb HR i BHP,
 • pracowników administracji w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach budżetowych Skarbu Państwa,
 • samodzielnych przedsiębiorców zatrudniających pracowników,
 • osób przygotowujących się do podjęcia pracy w działach personalnych oraz zainteresowanych rozwojem umiejętności związanych z zarządzaniem personelem,
 • osób chcących zdobyć nowy, ciekawy i atrakcyjny zawód.

▌ Program*

MODUŁ KADRY

 • Strategia personalna
 • System wynagrodzeń
 • Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji
 • Organizacja pracy działu HR

MODUŁ PRAWO

 • Prawo pracy
 • Elementy prawa cywilnego
 • Legalizacja zatrudniania cudzoziemców
 • Czas pracy
 • Elastyczne formy zatrudnienia
 • Metodyka instruktażu stanowiskowego

MODUŁ ZARZĄDZANIE

 • Lean Management jako nowoczesne narzędzie zarządzania
 • Zarządzanie szkoleniami
 • System ocen pracowników
 • Rozwój talentów i kompetencji
 • Employer branding
 • Przywództwo
 • Motywowanie pracowników

MODUŁ KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Etyka i etykieta biznesu
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Komunikacja w organizacji
 • Zarządzanie konfliktem
 • Techniki twórczego myślenia
 • Coaching
 • Podstawy mediacji
 • Zarządzanie zmianą
 • Wystąpienia publiczne
 • Seminarium

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.
▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
▌ Cena: 1900 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►