Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Każdy człowiek coś w życiu zrujnował, jednak tylko człowiek niezwykły potrafi z tych ruin wydobyć zabytki.”
Autor nieznany

▌ Cel
Zarządzanie nieruchomościami w XXI wieku wiąże się ze znajomością złożoności infrastruktury technicznej, systemów i procesów biznesowych oraz zagadnień prawnych. Wymaga od osób zajmujących się tą problematyką zaangażowania i głębokiej wiedzy z różnych obszarów działania, począwszy od komunikacji a zakończywszy na zagadnieniach technicznych. Bez takiego wsparcia i wiedzy zagwarantowanie niskich kosztów utrzymania nieruchomości, sprawnej infrastruktury oraz bezpieczeństwa i zadowolenia klientów nie jest możliwe.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Słuchacz zyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie profesjonalistów do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości,
 • zarządzania procesami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami,
 • umiejętność szacowania nieruchomości,
 • znajomość zasad pozyskiwania środków finansowych oraz utrzymania zasobów będących w rejestrach konserwatora zabytków.

▌ Studia są skierowane do:

 • wszystkich zainteresowanych posiadających wykształcenie wyższe.

▌ Program*

Moduł PRAWNY

 • Część ogólna prawa cywilnego – kodeks cywilny. Rodzaje i zakres umów w zarządzaniu nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze, w tym Ustawa o własności lokali; Ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • Podstawy postępowania administracyjnego
 • Wybrane zagadnienia prawne związane z ochroną zabytków oraz pozyskiwania środków na ich ochronę
 • Ochrona danych osobowych – zakres i sposób udzielania informacji

Moduł EKONOMICZNY

 • Sposoby prowadzenia rachunkowości w różnych typach nieruchomości
 • Elementy ekonomii, finansów i bankowości
 • Sporządzanie i wykonanie planu gospodarczego
 • Elementy analizy finansowo-ekonomicznej. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Podatki i opłaty związane z nieruchomościami

Moduł TECHNICZNY

 • Podstawy budownictwa + nadzór budowlany + dokumentacja techniczna nieruchomości
 • Podstawy wyceny nieruchomości i elementy kosztorysowania
 • Eksploatacja nieruchomości, w tym przeglądy techniczne i remonty; bezpieczeństwo użytkowe

Moduł ZARZĄDZANIE

 • Zarządca nieruchomości – status prawny, etyka zawodowa, organizacje zawodowe
 • Plan zagospodarowania przestrzennego
 • Praktyczne aspekty zarządzania nieruchomością – plan zarządzania
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi (wspólnoty, duże nieruchomości komercyjne – wielkopowierzchniowe)
 • Zarządzanie zasobami wpisanymi do rejestru zabytków
 • Podstawy marketingu
 • Mediacje i negocjacje w zarządzaniu nieruchomościami
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie i obrona pracy końcowej/ projektu końcowego

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2200 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.