Umiejętności Interpersonalne

Kursy i Szkolenia Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Poniższe propozycje to jedynie zarysy tematyczne, które stanowią bazę do stworzenia konkretnych programów dedykowanych i przygotowywanych dla Klienta.

Zakresy tematyczne:

Techniki sprzedaży


CEL SZKOLENIA:
Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy zdobędą następujące umiejętności: nawiązywania relacji z klientem, wykorzystywania technik profesjonalnej komunikacji w sprzedaży, prezentacji oferty w nawiązaniu do potrzeb klienta, radzenia sobie z różnymi typami klientów w procesie sprzedaży, prezentacji oferty i sprzedaży produktu „trudnemu” klientowi.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Umiejętności komunikacyjne niezbędne w procesie sprzedaży.
 • sprzedaż-profesjonalna rozmowa z klientem.
 • Typy klientów.
 • Trudny klient – czyli kto?
 • Nowoczesna obsługa klienta.

Negocjacje handlowe


CEL SZKOLENIA:
Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą następujące umiejętności: określania swojego potencjału w negocjacjach, profesjonalnej komunikacji w negocjacjach, rozpoznawania stylów negocjacji, stosowania taktyk negocjacyjnych, rozpoznawania gier stosowanych przez partnera, wykorzystywania w negocjacjach wiedzy o narzędziach wywierania wpływu.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Cechy dobrego negocjatora.
 • Etap przygotowań.
 • Negocjacje, czyli rozmowa.
 • Fazy negocjacji.
 • Style negocjowania.
 • Taktyki negocjacyjne.
 • Gry negocjacyjne.
 • Zapomniana sztuka targowania.
 • Narzędzia wywierania wpływu.
 • Wywieranie wpływu – reguły.
 • Mity o dobrym negocjatorze.

Profesjonalna obsługa klienta


CEL SZKOLENIA:
Zwiększenie kompetencji w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, uporządkowanie umiejętności w zakresie prowadzenia rozmowy z klientem. Wskazanie narzędzi, które pozwolą rozwinąć indywidualny i niepowtarzalny styl komunikowania się podczas kontaktu z klientem. Przekazanie wiedzy, jak profesjonalnie radzić sobie z obiekcjami i reklamacjami klientów oraz jak identyfikować i eliminować błędy występujące podczas obsługi klienta.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Aktywne budowanie kontaktu handlowego.
 • Typologia klientów.
 • Rozpoznawanie potrzeb klienta.
 • Budowanie długoterminowych relacji z klientem.
 • Radzenie sobie z presją, manipulacją i krytyką.
 • Przekazywanie trudnych informacji.
 • Obsługa przez telefon.
 • Przygotowanie do rozmowy, jej etapy, wykorzystnie głosu, skuteczne zamykanie rozmowy.

Kierowanie zespołem pracowników


CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma umożliwić uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem. Wskaże, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać. Uczestnicy dowiedzą się jak maksymalnie wykorzystywać czas, by zwiększyć efektywność swoją i pracowników.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Co to jest przywództwo.
 • Rola przywódcy w zespole.
 • Komunikacja w organizacji.
 • Bariery komunikowania się w organizacji.
 • Umiejętności przywódcze.
 • Style kierowania i sposoby ich wykorzystania.
 • Planowanie i organizacja pracy zespołowej.
 • Role grupowe.
 • Umiejętność egzekwowania wykonywania zadań.

Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole


CEL SZKOLENIA:
Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat technik skutecznego komunikowania się oraz będą mięli okazję do trenowania umiejętności skutecznego porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Komunikacja interpersonalna.
 • Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktowej.
 • Style komunikacji w sytuacji konfliktowej.
 • Konstruktywna krytyka oraz strategie asertywne w konflikcie.
 • Konflikt – niszcząca czy budująca siła.
 • Strategie i techniki rozwiązywania konfliktów.

Stres i radzenie sobie


CEL SZKOLENIA:
Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę, która pozwoli rozpoznawać objawy stresu i identyfikować czynniki stresogenne. Uczestnicy zdobedą umiejętność dokonywania autodiagnozy własnych osobowościowych uwarunkowań stresu, poznają praktyczne sposoby przeciwdziałania stresowi oraz jak korzystać z pomocy w przypadku doświadczania stresu, w szczególności stresu przewlekłego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Stres – istota zjawiska.

 • Biologiczny, psychologiczny i duchowy wymiar stresu.

2. Stres – autodiagnoza.

 • Czynniki sprzyjające stresowi w pracy.
 • Czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowem.
 • Osobowościowe skłonności zwiększające ryzyko stresu.
 • Test: autodiagnoza poziomu stresu.

3. Sposoby przeciwdziałania stresowi.

 • Elementy treningu antystresowego.
 • Wizualizacja.
 • Relaksacja.
 • Elementy muzykoterapii.
 • Wizualizacja celów – NLP a stres.