Tryb nauczania

Studia I stopnia

  • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi STUDIA I STOPNIA w trybie niestacjonarnym – o profilu praktycznym.
  • Nauka na studiach I stopnia trwa 3 lata.
  • Absolwenci 3-letnich niestacjonarnych studiów I stopnia w WSB otrzymują tytuł licencjata.
  • Zajęcia na niestacjonarnych studiach I stopnia realizowane są w weekendy: w piątki (od godz. 16.15) oraz w soboty i weekendy.
  • Terminy zjazdów >>>

INFORMACJA O TRYBIE KSZTAŁCENIA w roku akad. 2020/2021

  • W piątki większość zajęć będą stanowiły wykłady oraz seminaria realizowane w trybie zdalnym (online).
  • Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu studentów i wykładowców (ćwiczenia, warsztaty, lektoraty, laboratoria) będą realizowane w siedzibie Uczelni.

Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia absolwenci WSB mogą:

  • kontynuować naukę w celu uzyskania tytułu magistra na tym samym lub zbliżonym kierunku w dowolnie wybranej uczelni w Polsce prowadzącej studia II stopnia (magisterskie),
  • podjąć naukę na 2-semestralnych studiach podyplomowych w WSB – na preferencyjnych warunkach.