SZKOLENIA, KURSY, MEDIACJE

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. organizuje szkolenia z wielu obszarów tematycznych. odpowiadających potrzebom współczesnego rynku.

Szeroki zakres tematyczny oferowanych szkoleń to efekt współpracy z najlepszą kadrą trenerską, którą stanowią praktycy i specjaliści z poszczególnych dziedzin. Pozwala to na przygotowanie dowolnej oferty szkoleniowej zgodnej z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Przeprowadzenie szkolenia poprzedza badanie potrzeb i preferencji zlecającego, dzięki czemu zajęcia są dostosowane do indywidualnych wymogów uczestników, co z kolei przekłada się na wysoki poziom ich satysfakcji.
.

ZAKRESY TEMATYCZNE SZKOLEŃ

  • Umiejętności interpersonalne (m.in. trening radzenia sobie ze stresem, warsztaty asertywności, komunikacja w zespole, techniki twórczego myślenia).
  • Zarządzanie (m.in. zarządzanie organizacją, zarządzanie produkcją, logistyką, transportem, finansami, kadrami).
  • Prawo (m.in. prawo pracy, prawo i postępowanie administracyjne, prawo podatkowe).
  • Kapitał ludzki (m.in. systemy motywacyjne, ocena pracy i pracowników, rozliczanie wynagrodzeń, elastyczne formy zatrudnienia, zatrudnianie obcokrajowców).
  • Warsztaty umiejętności menedżerskich (m.in. kierowanie zespołem, rozwiązywanie konfliktów w zespole, techniki wywierania wpływu, wystąpienia publiczne).
  • Finanse (m.in. PIT, CIT, VAT, budżetowanie świadczeń pozapłacowych dla pracowników, zarządzanie finansami instytucji kościelnych).
  • Transport – Spedycja – Logistyka (m.in. reklamacje i dochodzenie roszczeń, optymalizacja procesów logistycznych, czas pracy kierowców).
  • Sprzedaż i obsługa klienta (m.in. profesjonalna obsługa klienta, skuteczny sprzedawca, organizacja opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi).
  • Kursy komputerowe (m.in. MS Excel, MS Word, MS Power Point, MS Access – różne poziomy zaawansowania).
  • Kursy Polskiego Języka Migowego (PJM): na poziomie elementarnym (A1/A2) oraz na poziomie doskonalącym (A2/B1). Możliwość dofinansowania do kursu PJM ze środków PFRON – zwrot nawet do 80% kosztów.

Jeżeli nie znalazłeś/aś interesującej Cię tematyki kursu lub szkolenia skontaktuj się z nami i zaproponuj temat. Przygotujemy ofertę dla Ciebie.
.

MEDIACJE