Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Poznaj uczelnię Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem, które może otrzymać każdy student niepełnosprawny. Jedynym kryterium jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Student musi złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez zespół orzekający.

Wniosek stypendium dla osób niepełnosprawnych PDF

Wniosek stypendium dla osób niepełnosprawnych – DOC

Oświadczenie stypendium dla osób niepełnosprawnych PDF

Oświadczenie stypendium dla osób niepełnosprawnych DOC