Newsy dla studentów

Studia I stopnia

12.01.2021 r.

Zarządzenie Rektora ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie w siedzibie WSB

Zachęcamy do zapoznania się z ustaleniami dotyczącymi realizacji zaliczeń i egzaminów na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym.

Zarządzenie nr 2/2021 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie w siedzibie uczelni >>>

_____________________________________

23.11.2020 r.

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH podczas epidemii

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego legitymacje studenckie są ważne bez potwierdzania ich ważności.
W obecnej sytuacji nie ma zatem konieczności przedłużenia ważności legitymacji.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa >>>

_____________________________________

17.11.2020 r.

INFORMACJA nt. korzystania z Biblioteki WSB

Ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem informujemy, że czytelnicy Biblioteki WSB mogą TELEFONICZNIE bądź MAILOWO:

  • rezerwować książki do wypożyczenia,
  • przedłużać terminy zwrotu książek (by uniknąć naliczania opłat za oddanie książki po terminie).

Biblioteka WSB:
tel. +48 95 733 66 72
e-mail: biblioteka@wsb.gorzow.pl

Zapraszamy do kontaktu!

_____________________________________

12.11.2020 r.

Wybory do Samorządu Studentów 2020

Studenci studiów I stopnia!
Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią Covid-19 w tym roku akademickim jesteśmy zmuszeni zorganizować wybory do Samorządu Studentów WSB w trybie zdalnym. Prosimy o odczytanie wiadomości, w której znajduje się link do karty do głosowania: https://wsb.edziekanat.pl/ Głosowanie jest aktywne do niedzieli 22.11.2020 r.

Wybierzcie swoich przedstawicieli do Samorządu Studentów WSB!

_____________________________________

6.11.2020 r.

Godziny pracy administracji WSB

Od dnia 9.11.2020 r. ze względu na wciąż rosnące zagrożenie COVID-19 pracownicy administracyjni WSB obsługują interesantów w trybie hybrydowym – w formie dyżurów w siedzibie Uczelni oraz za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i elektronicznej.

Godziny obsługi interesantów w siedzibie Uczelni przy ul. Walczaka 25:

  • Poniedziałek 9:00 – 14:00
  • Wtorek 12:00 – 16:00
  • Środa 12:00 – 16:00
  • Czwartek 12:00 – 16:00
  • Piątek 12:00 – 16:00

Jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznej i mailowej również poza wyżej wymienionymi godzinami pracy:

DZIEKANAT STUDIÓW I STOPNIA oraz KANCELARIA, REKTORAT
tel. 95 733 66 60, -67; e-mail: dziekanat@wsb.gorzow.pl
• Agnieszka Tyrakowska, kierownik dziekanatu: tel. +48 784 595 310, e-mail: a.tyrakowska@wsb.gorzow.pl
• Monika Fojcik, koordynator ds. planowania: tel. +48 694 438 591, e-mail: m.fojcik@wsb.gorzow.pl

KWESTURA
tel. 95 733 66 70
• Renata Czyżniejewska (stypendia, czesne): tel. +48 733 144 255, e-mail: kwestura@wsb.gorzow.pl

BIBLIOTEKA
• Renata Tawfik, dyrektor: tel. 95 733 66 72, e-mail: biblioteka@wsb.gorzow.pl

WŁADZE UCZELNI
• dr Anna Czekirda, rektor: tel. +48 668 812 679, e-mail: a.czekirda@wsb.gorzow.pl
• Arleta Terpiłowska-Dworczak, dziekan: tel. +48 784 594 845, e-mail: a.dworczak@wsb.gorzow.pl

_____________________________________

27.10.2020 r.

Przedłużony termin składania wniosków o stypendium do 6 listopada 2020 r.

Szanowni Studenci,

informujemy, że do 6 listopada 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium Rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski można przesyłać drogą mailową w formie skanu na adres: kwestura@wsb.gorzow.pl lub pocztą tradycyjną.
Informacji telefonicznej o wnioskach udziela również pani Renata Czyżniejewska – tel. 733 144 255.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Stypendia

_____________________________________

21.10. 2020 r.

Zmiany w funkcjonowaniu Uczelni w październiku 2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż do końca października 2020 r. pracujemy zdalnie. W związku z tym prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z pracownikami Uczelni.
Zachęcamy do kontaktu i przepraszamy za niedogodności.

DZIEKANAT studiów I stopnia

• Agnieszka Tyrakowska, kierownik dziekanatu: tel. 784 595 310, e-mail: a.tyrakowska@wsb.gorzow.pl
• Monika Fojcik, koordynator ds. planowania: tel. 694 438 591, e-mail: m.fojcik@wsb.gorzow.pl

KWESTURA
• Renata Czyżniejewska, kwestura (stypendia, czesne): tel. 733 144 255, e-mail: kwestura@wsb.gorzow.pl

BIBLIOTEKA
• Renata Tawfik, dyrektor, e-mail: biblioteka@wsb.gorzow.pl

DZIEKAN
Arleta Terpiłowska-Dworczak, tel. 784 594 845, e-mail: a.dworczak@wsb.gorzow.pl

_____________________________________

16.09.2020 r.

Zarządzenie Rektora WSB ws. funkcjonowania Uczelni i organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Drodzy Studenci, zgodnie z Zarządzeniem nr 24 Rektora WSB z dn. 16.09.2020 r. zajęcia w roku akademickim 2020/2021 będą prowadzone:
a. w sposób tradycyjny na terenie Uczelni,
b. przy wykorzystaniu metod i technik nauczania na odległość,
c. w sposób mieszany (hybrydowy).

Zajęcia prowadzone w sposób tradycyjny (bezpośredni) w siedzibie Uczelni w semestrze zimowym odbywać się będą zgodnie z planem i harmonogramem zajęć, który umieszczony zostanie wkrótce w zakładce PLAN ZAJĘĆ, z zastrzeżeniem zachowania zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Zajęcia w trybie zdalnym dotyczą wybranych przedmiotów i/ lub ich części. Są one oznaczone w planie zajęć jako zajęcia on-line i będą prowadzone z wykorzystaniem programu ZOOM.

Proporcje między nauką zdalną i tradycyjną będą elastycznie dostosowywane do bieżącej sytuacji epidemicznej.

Dziekanaty i pozostałe jednostki Uczelni będą czynne w ustalonych godzinach (informacje w zakładce KONTAKT).
Mimo to nadal sugerujemy kontakty poprzez e-mail oraz telefoniczne, a także unikanie bezpośrednich kontaktów, jeśli to tylko jest możliwe.

Na terenie Uczelni obowiązują reżimy sanitarne, zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rektora WSB (Załącznik do Zarządzenia nr 24: Zasady bezpiecznego zachowania się w okresie pandemii Covid-19).

_____________________________________

3.09.2020 r.

INFORMACJA O TRYBIE KSZTAŁCENIA w roku akad. 2020/2021

Informujemy, że zajęcia na niestacjonarnych studiach I stopnia będą odbywały się w następujących formach:

  • w piątki większość zajęć będą stanowiły wykłady oraz seminaria realizowane w trybie zdalnym (online);
  • zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu studentów i wykładowców (ćwiczenia, warsztaty, lektoraty, laboratoria) będą realizowane w siedzibie Uczelni.


* Zarządzenie Rektora
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia zajęć hybrydowych (częściowo on-line, a częściowo w sposób tradycyjny) oraz wytyczne dotyczące utrzymania rygorów sanitarnych w budynku Uczelni w semestrze zimowym 2020/2021 adekwatnych do stanu epidemicznego w regionie gorzowskim, zostanie opublikowane w drugiej połowie września.

Terminy zjazdów >>>

_____________________________________

9.07.2020 r.

DYPLOMATORIUM 2020

Szanowni Studenci, zapraszamy na uroczystość rozdania dyplomów ukończenia studiów I stopnia, która odbędzie się w sobotę 18 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej 35.
Prosimy o punktualne przybycie.

Zaproszenie na dyplomatorium WSB 2020www

_____________________________________

16.06.2020 r.

Drodzy studenci,

przypominamy, że do 28 czerwca br. można składać wnioski o zapomogę. Przysługuje ona osobom, które ze względu na obecną sytuację epidemiczną, ale także wszelkie inne powody wymienione w Regulaminie pomocy materialnej, znalazły się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Szczególnie jeśli z powodu koronawirusa utraciły źródło przychodu (zostały np. zwolnione z pracy). Środki pochodzą z budżetu państwa i są wypłacane natychmiast po rozpatrzeniu wniosku. Maksymalna wysokość zapomogi to 1500 zł. Zachęcamy do korzystania – jeśli są takie uzasadnione potrzeby.
Wniosek znajduje się w zakładce STYPENDIA >>>.

_____________________________________

15.06.2020 r.

KOMUNIKAT dot. egzaminów dyplomowych

Informujemy, że egzaminy dyplomowe na wszystkich specjalnościach studiów I stopnia odbędą się w trybie stacjonarnym (w siedzibie WSB).

Obrony zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Rektora WSB nr 13 >>>.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Zarządzenia oraz o bezwzględne stosowanie się do jego zapisów podczas obron.

_____________________________________

26.05.2020 r.

KOMUNIKAT

Informujemy, że od 25.05.2020 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które precyzuje m.in. zasady dalszego prowadzenia zajęć dla studentów studiów I stopnia.

Rozporządzenie przedłuża obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – dotyczy to nie tylko realizacji zajęć, ale również przeprowadzania zaliczeń i egzaminów przedmiotowych. Minister wyjątkowo zezwolił na uruchomienie kształcenia stacjonarnego (w siedzibie uczelni) w przypadku zajęć, których nie można przeprowadzić w formie zdalnej – o charakterze praktycznym, laboratoryjnym czy wymagającym osprzętowienia. Również zajęcia na ostatnim roku studiów mogą się odbywać w siedzibie uczelni – w celu umożliwienia terminowego ukończenia studiów.
Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 10/2020 oraz Załącznikiem będącym instrukcją wyjaśniającą jak należy zachowywać się na terenie uczelni.

Zgodnie z poprawką do Ustawy egzaminy dyplomowe na studiach I stopnia nie mogą zostać zrealizowane w formie tradycyjnej, czyli stacjonarnie w siedzibie uczelni (przynajmniej w stanie prawnym na dziś). Czekamy co najmniej do 15.06.2020 r. na rozwój sytuacji i aktualizację przepisów. Należy jednak być przygotowanym na wielce prawdopodobną możliwość przeprowadzenia obron w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 7 (Zarządzenie nt. organizacji obron – treść poniżej w informacji z 15.05).

Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie – staramy się elastycznie i szybko reagować na zmiany. Prosimy o wyrozumiałość i odczytywanie komunikatów wysyłanych do Państwa drogą mailową (eDziekanat) i zamieszczanych na stronach www.

_____________________________________

19.05.2020 r.

Ważność legitymacji studenckich!
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w obecnej sytuacji związanej z Covid-19 w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu LEGITYMACJE STUDENCKIE SĄ WAŻNE, bez konieczności potwierdzania ich ważności.
Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w Uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.
Informacje MNiSW w sprawie ważności legitymacji studenckich>>>

_____________________________________

15.05.2020 r.

W związku z epidemią koronawirusa i zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) do dnia 24.05.2020 r. polskie uczelnie są zobowiązane do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Również przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia, w tym egzaminów dyplomowych, może się odbyć jedynie zdalnie. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej, władze uczelni powinny podjąć decyzję odnośnie zmiany terminu złożenia egzaminu dyplomowego.

W WSB zostały wydane zarządzenia regulujące ww. kwestie:
• • Zarządzenie nt. weryfikacji efektów kształcenia >>>;
Załącznik nr 1 >>>;
Załącznik nr 2 >>>
• • Zarządzenie nt. organizacji obron>>>;
Załącznik nr 1 >>>.

Ministerstwo zapowiada, że: „od 25.05.2020 r. przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na ostatnich latach studiów.” Jednocześnie Ministerstwo podkreśla i jednoznacznie rekomenduje, by we wszystkich przypadkach gdzie możliwe jest kształcenie „zdalne”, było ono kontynuowane w tej formie.

W najbliższych dniach spodziewane są nowe zalecenia i rekomendacje MNiSW.
Dlatego prosimy śledzić naszą stronę www oraz komunikaty zamieszczane w systemie e-Dziekanat.

_____________________________________

14.05.2020 r.

Drodzy Studenci! Prosimy o bieżące monitorowanie informacji publikowanych na stronie internetowej WSB.

Dynamicznie zmienia się sytuacja związana ze znoszeniem kolejnych ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, dlatego przepisy wewnętrzne Uczelni będą modyfikowane na bieżąco – w zależności od rozporządzeń wydawanych przez MNiSW. Prosimy o systematyczne przeglądanie stron z komunikatami.

_____________________________________

27.04.2020 r.

Szanowni Studenci!
W tych trudnych czasach, nie czekając na oficjalnie przyznany z Ministerstwa budżet na pomoc materialną, wydaliśmy zarządzenie w sprawie tymczasowej wysokości stypendium Rektora na semestr letni 2019/2020.

Osobom, którym to stypendium zostało przyznane na cały rok, zostanie wypłacone za marzec i kwiecień w obniżonej wysokości. W chwili, gdy MNISW przyzna Uczelni budżet na rok 2020, zostaną dokonane korekty i wydane decyzje z prawidłową wysokością.

Niestety w przypadku stypendium socjalnego wnioski na semestr letni muszą być złożone i udokumentowane. Jeżeli wysokość przychodów nie uległa zmianie w stosunku do semestru zimowego, jest możliwość złożenia oświadczenia do wniosku o stypendium o niezmienności sytuacji materialnej i rodzinnej. Jednakże, jeśli dochody rodziny uległy zmianie, student musi je udokumentować. W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się z Kwesturą.
Wnioski można składać do 30 kwietnia 2020 r.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a decyzje o wypłacie stypendium zostaną przygotowane jak tylko uzyskamy informację z MNISW o wysokości przyznanego budżetu.

_____________________________________

24.04.2020 r.

Studenci!
Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęcia nadal będą odbywać się zdalnie – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co czynimy od początku ogłoszenia epidemii.

Zawieszenie kształcenia stacjonarnego w szkołach wyższych (w tym na studiach I stopnia) zostaje przedłużone do dnia 24.05.2020 r.

Wszystkie zajęcia zaplanowane na studiach I stopnia odbywają się w naszej Uczelni zgodnie z ustaleniami. Prosimy o systematyczne odbieranie maili oraz śledzenie zmian na stronie internetowej WSB. Jesteśmy również do Waszej dyspozycji telefonicznej i mailowej.

Treść komunikatu na stronach MNiSW >>>

_____________________________________

20.04.2020 r.

ZAPOMOGI
Zapomogi w zapisach dot. Tarczy Antykryzysowej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Informacje MNiSW >>>
Szczegółowe wytyczne zostaną podane na stronie https://www.wsb.gorzow.pl/stypendia do 23.04.2020 r.

_____________________________________

9.04.2020 r.

Studenci!
Przypominamy, że zajęcia dydaktyczne na studiach I stopnia – zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – są prowadzone zdalnie – z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

Zawieszenie stacjonarnych zajęć dydaktycznych na uczelniach trwa do 26.04.2020 r.

Do tego czasu zajęcia będą realizowane on-line.

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo i pozytywne podejście!

Wszelkie informacje wysyłamy drogą elektroniczną. Prosimy o systematyczne sprawdzanie skrzynek mailowych. Komunikaty zamieszczamy także na stronie www.wsb.gorzow.pl.

W razie wątpliwości jesteśmy do Waszej dyspozycji – telefonicznej i mailowej.

Szczegółowe informacje o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Polsce (stan na 9.04.2020 r.): httpss://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej

_____________________________________

27.03.2020 r.

Uwaga!
Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi MNiSW Uczelnia umożliwia przeprowadzanie zajęć w formie zdalnej.
Szczegółowe informacje o terminach i formach zajęć podawane są w eDziekanacie oraz poprzez maile. Prosimy o systematyczne obieranie wiadomości.
W razie pytań – pracownicy WSB są gotowi do pomocy: kontakt ws. studiów I stopnia >>>
Dbajcie o siebie i swoich bliskich!

_____________________________________

23.03.2020 r.

Szanowni Studenci,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informujemy, że:

zajęcia dydaktyczne odbywające się w siedzibie Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia kształcenia on-line będziemy podawać na bieżąco. Prosimy o odbieranie wiadomości e-mail oraz śledzenie komunikatów na stronie www.

_____________________________________

23.03.2020 r.

Przerwa techniczna II
Informujemy, że nadal trwają prace konserwacyjne serwera WSB. W związku z tym od wtorku 24.03 do czwartku 26.03 STRONA INTERNETOWA https://www.wsb.gorzow.pl/ może być NIEDOSTĘPNA. Nie będą też funkcjonowały uczelniane MAILE.
Bieżące ważne informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni będziemy zamieszczać na Facebooku: httpss://www.facebook.com/wsbgorzow, natomiast ze studentami studiów I stopnia będziemy kontaktować się dodatkowo poprzez httpss://wsb.edziekanat.pl/.
Zapraszamy do kontaktów telefonicznych i poprzez Messengera.

_____________________________________

18.03.2020 r.

Przerwa techniczna
Informujemy, że od czwartku 19.03 (od godz. 18.00) do soboty 21.03 nie będzie działać strona internetowa https://www.wsb.gorzow.pl/. Nie będą również funkcjonowały uczelniane maile. W niedzielę 22.03 wszystko powinno wrócić do normy.
Bieżące ważne informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni będziemy zamieszczać na Facebooku: httpss://www.facebook.com/wsbgorzow – zapraszamy do polubienia profilu. Ze studentami studiów I stopnia będziemy kontaktować się poprzez httpss://wsb.edziekanat.pl/, który powinien działać bez zakłóceń.
Zapraszamy do kontaktów telefonicznych (podane poniżej w informacji z 16.03) i poprzez Messengera.

_____________________________________

16.03.2020 r.

Kontakt z pracownikami WSB
W okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa Uczelnia będzie nieczynna w weekendy oraz niektóre dni powszednie.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego:
DZIEKANAT studiów I stopnia
• Agnieszka Tyrakowska, kierownik dziekanatu: tel. 784 595 310, e-mail: a.tyrakowska@wsb.gorzow.pl
• Monika Fojcik, koordynator ds. planowania: tel. 694 438 591, e-mail: m.fojcik@wsb.gorzow.pl
KWESTURA
• Renata Czyżniejewska, kwestura (stypendia, czesne): tel. 733 144 255, e-mail: kwestura@wsb.gorzow.pl
BIBLIOTEKA
• Renata Tawfik, dyrektor: tel. 95 733 66 72, e-mail: biblioteka@wsb.gorzow.pl
WŁADZE UCZELNI
• dr Anna Czekirda, rektor: tel. 668 812 679, e-mail: a.czekirda@wsb.gorzow.pl
• Arleta Terpiłowska-Dworczak, dziekan: tel. 784 594 845, e-mail: a.dworczak@wsb.gorzow.pl

_____________________________________

13.03.2020 r.

Ważność legitymacji studenckich!
Decyzją Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ważność legitymacji studenckich zostaje automatycznie przedłużona do dnia 31 maja 2020 r.
Informacje >>>

_____________________________________

12.03.2020 r.

Termin składania wniosków o stypendia
W związku z zawieszeniem zajęć do dnia 25.03.2020 r. termin składania wniosków o stypendia w semestrze letnim ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY! Wnioski o stypendia można składać do 31 marca 2020 r.

_____________________________________

11.03.2020 r.

Wypożyczenia książek
Informujemy, że osoby, którym zbliża się termin oddania książek do Biblioteki WSB, mogą je zwrócić bez dodatkowych kosztów niezwłocznie po przywróceniu zajęć dydaktycznych.

_____________________________________

11.03.2020 r.

Szanowni Studenci,

Zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. zostają zawieszone do dnia 25 marca 2020 r.

(zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Wszystkie objęte programem studiów zajęcia zostaną zrealizowane, przy czym o formie i terminie będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji.
Komunikat Rektora WSB >>>

_____________________________________

2.03.2020 r.

Szanowni Czytelnicy,
w marcu 2020 r. w Bibliotece WSB zostanie przeprowadzona kontrola księgozbioru.
W tym czasie wstrzymane zostają wypożyczenia. Przyjmowane będą wyłącznie zwroty książek.
Za utrudnienia przepraszamy.

_____________________________________