Studia II stopnia – czekamy na decyzję MEiN

Studia II stopnia – czekamy na decyzję MEiN

Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki WSB uruchomi rekrutację na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI o profilu praktycznym.

Absolwenci 2-letnich niestacjonarnych studiów II stopnia w WSB uzyskają tytuł magistra.

▌ MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY na kierunku ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI:

  • Zarządzanie w biznesie
  • Zarządzanie w administracji.

WIĘCEJ INFORMACJI >>>

Aktualnosci_WSB-MGR