Przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom w szkole. STOP JĘZYKOWI NIENAWIŚCI – szkolenie

Szkolenia i kursy Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

S Z K O L E N I E
Przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom w szkole
STOP JĘZYKOWI NIENAWIŚCI

 • Cele szkolenia:
  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu rozpoznawania i definiowania zjawiska przemocy, rozpoznawania przemocy w szkole jak również w środowisku rodzinnym;
  • zapoznanie z charakterystyką sytuacji konfliktowych, ich eskalacją oraz sposobami wyciszania poprzez efektywne rozwiązywanie konfliktów, np. za pomocą technik mediacyjnych;
  • wyposażenie słuchaczy w narzędzia pozwalające wzmocnić zaangażowanie oraz odpowiedzialność młodzieży za bezpieczeństwo w szkole poprzez tworzenie środowisk szkolnych przyjaznych;
  • zapoznanie z prawnymi aspektami naruszeń prawa w szkołach;
  • zapoznanie ze zjawiskiem mobbingu w szkole;
  • zapoznanie z obowiązkami prawnymi nauczycieli, szkoły oraz pozostałych służb w sytuacji podejrzenia przemocy.
 • Metodologia: cykl warsztatów połączonych z wykładami wprowadzającymi w omawianą tematykę, praktyczne warsztaty.
 • Materiały: każdy uczestnik otrzyma pełen zakres materiałów oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Czas trwania szkolenia: 16 godzin.
 • Liczebność grupy: nie mniejsza niż 15 osób.
 • Termin realizacji szkolenia: do uzgodnienia.
 • Miejsce realizacji szkolenia: Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Koszt usługi szkoleniowej na 1 osobę: do uzgodnienia – w zależności od liczby szkolonych, miejsca przeprowadzenia zajęć.
 • Informacje: tel. 784 595 662, 95 733 66 68, e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

PROGRAM SZKOLENIA
Charakterystyka zjawiska przemocy – 3 godz.
Rozpoznawanie przemocy, obowiązki prawne pracowników szkoły oraz służb w sytuacji podejrzenia przemocy.
Charakterystyka sprawców przemocy – 3 godz.
Podejmowanie pierwszego kontaktu ze sprawcą, motywowanie do zmiany, podstawy programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy.
Charakterystyka osoby doświadczającej przemocy – 3 godz.
Formy pracy z osobami doświadczającymi przemocy, budowanie planu pomocy.
Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci – 3 godz.
Podejmowanie interwencji wobec dziecka krzywdzonego, kontakt z rodzicami dziecka krzywdzonego, podejmowanie interwencji. Cztery modele interwencji: prawna, cywilna, psychologiczna i NK.
Charakterystyka mobbingu – 4 godz.
Mobbing jako nowe zjawisko występujące w szkole – jak się objawia czym różni się od form dyskryminacji. Specyfika funkcjonowania mobbera i ofiary mobbingu.
Reagowanie na mobbing w szkole– kontakt z mobberem i ofiara mobbingu.
Reagowanie na mobbing, sposoby zapobiegania mobbingowi, procedury antymobbingowe.

SZKOLENIE Przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom w szkole - opis i program (PDF)