Sprawy małżeńskie w prawie kanonicznym

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.

>>>JEDYNE STUDIA W POLSCE!<<<

Zapraszamy do zapisów – uruchomienie zajęć planowane w maju 2021 r.*

* Grupa zostanie utworzona w przypadku zebrania minimum 8 osób.
* Rekrutacja trwa do 10.05.2021 r.

„Jest, źle, gdy para małżeńska nawzajem się nudzi; o wiele gorzej jest jednak, gdy tylko mąż nudzi żonę lub żona męża”.
Marie von Ebner – Eschenbach

▌ Cel
W ostatnich latach zauważany jest wzrost liczby spraw wpływających do sądów kościelnych, a szczególnie wzrost zapotrzebowania na fachową pomoc w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa.
Celem studiów jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych sprawności
w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i w administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania zainteresowanym odpowiedniej pomocy prawnej. Zakres tematyczny studiów obejmuje wiedzę z zakresu małżeńskiego prawa procesowego, w tym zwłaszcza procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Słuchacz zostanie wyposażony w wiedzę i kompetencje w zakresie:

 • prawa kanonicznego,
 • przygotowania dokumentów do Sądów Biskupich,
 • pomocy i obrony węzła małżeńskiego.

▌ Studia są skierowane do:

 • osób duchownych,
 • osób świeckich posiadających wyższe wykształcenie, w tym szczególnie prawnicze,
 • osób pracujących lub zainteresowanych pracą w różnego rodzaju instytucjach kościelnych (sądy, kurie diecezjalne, biura parafialne, poradnie),
 • osób pragnących świadczyć fachową pomoc osobom potrzebującym wsparcia prawno-kanonicznego w sprawach małżeńskich (np. pomoc w redagowaniu pism procesowych, występowanie przed sądem kościelnym w roli pełnomocnika Stron).

▌ Program*

Moduł PODSTAWY PRAWA KANONICZNEGO

 • Ogólne normy Prawa Kanonicznego
 • Hierarchiczny ustrój Kościoła
 • Struktura organów sądowniczych w Kościele
 • Organizacja i funkcjonowanie sądownictwa kościelnego
 • Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa
 • Inne kanoniczne procesy małżeńskie

Moduł KANONICZNE MATERIALNE PRAWO MAŁŻEŃSKIE

 • Rozumienie instytucji małżeństwa w prawie kanonicznym i polskim
 • Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa
 • Małżeńskie przeszkody rozrywające
 • Wady zgody małżeńskiej
 • Tytuły nieważności małżeństwa w orzecznictwie Roty Rzymskiej

Moduł WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

 • Etyka postępowania i zadania uczestników w sprawach o nieważność małżeństwa
 • Pisma w procesach małżeńskich
 • Sposoby rozwiązywania sporów w kryzysie małż. Warsztaty z psychologiem i mediatorem.
 • Ochrona danych osobowych w Kościele
 • Warsztat pełnomocnika i adwokata w kanonicznych procesach małżeńskich

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich zajmujących się prawem kanonicznym.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Aby umożliwić skorzystanie z oferty Słuchaczom z terenu całej Polski, zajęcia na studiach podyplomowych “Sprawy małżeńskie w prawie kanonicznym” będą prowadzone w formie zdalnej (zajęcia online).

▌ Cena: 2000 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

Aktualnosci_WSB-Sprawy_malzenskie