Dyplomowany specjalista ds. sprzedaży

Zdobądź nowy zawód w 3 semestry!

“Wielcy sprzedawcy to budowniczowie relacji, którzy wytwarzają wartość i pomagają swoim klientom osiągnąć sukces.”
Jeffrey Gitomer

Dyplomowany specjalista ds. sprzedaży

▌ Opis:
Specjalista ds. sprzedaży nabywa kompetencje z zakresu podstaw ekonomii, obsługi klientów, organizacji i pracy zespołu. Poznaje nowoczesne trendy wspierające osiąganie najlepszych wyników, narzędzia kształtowania i wpływania na relacje ze współpracownikami i zarządem.
Podczas kształcenia wykorzystywane będą aktywne metody prezentacji wiedzy, z zastosowanie ćwiczeń i warsztatów interaktywnych.

▌ Warunki rekrutacji*:

 • ukończone technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie
  lub
 • świadectwo dojrzałości.

Uwaga!
*W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.

▌ Program:

 • Towar jako przedmiot handlu
 • Organizacja i techniki sprzedaży
 • Obsługa klientów
 • Marketing w działalności handlowej
 • Przedsiębiorca w handlu
 • Język obcy w działalności handlowej
 • Sprzedaż towarów
 • Symulacyjna firma handlowa
 • Język (drugi) obcy do wyboru
 • Praktyka zawodowa
 • Egzamin końcowy

▌ Profil: praktyczny.
▌ Czas trwania: 3 semestry.
▌ Tryb nauczania: wieczorowy– zajęcia odbywają się w wtorki, środy i czwartki od godziny 16:30 do 20:45.
▌ Tytuł zawodowy: specjalista dyplomowany.
▌ Odpłatność: 270 zł miesięcznie przez 15 miesięcy.
▌ Wpisowe: 100 zł.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij kształcenie w WSB! ►►►