Dyplomowany specjalista ds. księgowości

Zdobądź nowy zawód w 3 semestry!

„Lepiej zaliczać się do niektórych niż do wszystkich.”
Andrzej Sapkowski

Dyplomowany specjalista ds. księgowości

▌ Opis:
Absolwent specjalności posiada umiejętność organizowania rachunkowości w różnych organizacjach, ewidencjonowania operacji gospodarczych, wyceniania składników aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego, sporządzania sprawozdań i prowadzenia analizy finansowej, przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników.

▌ Warunki rekrutacji*:

 • ukończone technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie
  lub
 • świadectwo dojrzałości.

Uwaga!
*W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.

▌ Program:

 • Podstawy ekonomii i finansów; podstawy statystyki
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Elementy prawa
 • Rozliczenia z ZUS
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i prowadzenie analizy finansowej
 • Prowadzenie inwentaryzacji
 • Język obcy zawodowy
 • Rozliczanie podatków
 • Etyka w zawodzie
 • Pracownia ekonomiczno – informatyczna
 • Praktyka zawodowa
 • Egzamin końcowy

▌ Profil: praktyczny.
▌ Czas trwania: 3 semestry.
▌ Tryb nauczania: wieczorowy– zajęcia odbywają się w wtorki, środy i czwartki od godziny 16:30 do 20:45.
▌ Tytuł zawodowy: specjalista dyplomowany.
▌ Odpłatność: 270 zł miesięcznie przez 15 miesięcy.
▌ Wpisowe: 100 zł.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij kształcenie w WSB! ►►►