Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac

Zdobądź nowy zawód w 3 semestry!

„Lepiej zaliczać się do niektórych niż do wszystkich.”
Andrzej Sapkowski

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac

▌ Opis:
Absolwent specjalności nabywa wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w dziale kadrowo- płacowym w strukturach dużych, średnich i małych firm, urzędach, biurach rachunkowych i innych organizacjach, a także do świadczenia usług zewnętrznych o tym charakterze, w oparciu o obowiązujące ramy formalno-prawne w tej dziedzinie.

▌ Warunki rekrutacji*:

 • ukończone technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie
  lub
 • świadectwo dojrzałości.

Uwaga!
*W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.

▌ Program:

 • Podstawy prawne w sprawach kadrowych i płacowych
 • BHP w pracy
 • Elementy ekonomii i statystyki
 • Prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
 • Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń, różnego typu świadczeń i obciążeń związanych z pracą
 • Rozliczenia z ZUS, z urzędem skarbowym
 • Zatrudnianie, dokumentowanie i wynagradzanie osób na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Etyka zawodowa
 • Pracownia informatyczna (Płatnik, program płacowy)
 • Język obcy zawodowy
 • Praktyka zawodowa
 • Egzamin końcowy

▌ Profil: praktyczny.
▌ Czas trwania: 3 semestry.
▌ Tryb nauczania: wieczorowy– zajęcia odbywają się w wtorki, środy i czwartki od godziny 16:30 do 20:45.
▌ Tytuł zawodowy: specjalista dyplomowany.
▌ Odpłatność: 270 zł miesięcznie przez 15 miesięcy.
▌ Wpisowe: 100 zł.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij kształcenie w WSB! ►►►