Sekretarz LCAM

Sekretarz LCAM

Wyższa Szkoła Biznesu poszukuje pracownika na stanowisko sekretarza w uruchamianym od kwietnia 2018 r. Lubuskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość tematyki mediacyjnej i podstaw prawa (mile widziany kurs mediatora)
 • biegła obsługa pakietu Office
 • komunikatywność
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjność
 • sumienność, rzetelność
 • chęć ciągłego rozwoju i zwiększania umiejętności
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków:

 • obsługa sekretarska biura (prowadzenie terminarza i umawianie spotkań, udzielanie informacji telefonicznych i mailowych interesantom CAM, przygotowywanie pism, obsługa korespondencji)
 • budowanie bazy danych o środowisko wymiaru sprawiedliwości i mediatorach mogących podjąć współprace z CAM
 • doradztwo w zakresie wymagań co do sprzętu i wyposażenia pomieszczeń CAM
 • odpowiedzialność za zaopatrzenie CAM w materiały biurowe
 • realizacja prac merytorycznych we współpracy z Dyrektorem CAM oraz pozostałymi członkami zespołu, w tym uzgadnianie terminów mediacji oraz przygotowanie sesji mediacyjnych i obsługa biurowa
 • odpowiedzialność za pierwszy kontakt z podmiotami zewnętrznymi zainteresowanymi działalnością CAM.
 • udział w organizacji szkoleń, paneli, konferencji oraz innych eventów prowadzonych przez CAM
 • prowadzenie archiwizacji dokumentów na swoim stanowisku

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres
e-mail: wsb@wsb.gorzow.pl
lub złożenie osobiście w dziekanacie Wyższej Szkoły Biznesu przy ul.
Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp. do dnia 2 kwietnia 2018 r.
W CV należy zamieścić oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.).”