Rusza REKRUTACJA na STUDIA II STOPNIA!

Rusza REKRUTACJA na STUDIA II STOPNIA!

W związku z otrzymaniem zgody MEiN na uruchomienie studiów II stopnia Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. zaprasza do składania podań na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI o profilu praktycznym.

Rekrutacja trwa od 6 lipca do 30 września 2021 r.

Aktualnosci_WSB-MGRVIIwww