REKRUTACJA na 3-letnie STUDIA I STOPNIA 2018/2019

REKRUTACJA na 3-letnie STUDIA I STOPNIA 2018/2019

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi rekrutację na 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) na kierunku ZARZĄDZANIE o profilu praktycznym rozpoczynające się w roku akad. 2018/2019.
Wyższa Szkoła Biznesu jako jedyna w regionie proponuje studiowanie dwóch specjalności w systemie modułowym – za cenę jednego czesnego.

Student WSB w trakcie trzech lat studiów ukończy dwie specjalności (a nie jedną, jak w innych uczelniach). Specjalności zostały ze sobą połączone w moduły. Każdy moduł obejmuje dwa zakresy tematyczne – ściśle ze sobą powiązane i komplementarne wobec siebie, w których treści uzupełniają się wzajemnie. Połączenie dwóch specjalności z nowoczesnym podejściem do kształcenia na studiach I stopnia daje szansę na sprostanie oczekiwaniom rynku pracy. To właśnie absolwent WSB będzie wyposażony w odpowiedni zakres praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędne do satysfakcjonującej pracy zawodowej.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. jest również jedyną uczelnią w regionie, która kształci studentów na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym. Pozostałe lokalne uczelnie kształcące studentów studiów I stopnia na kierunkach ekonomicznych oferują kształcenie o profilu akademickim (czyli teoretycznym).

Do wyboru następujące moduły specjalnościowe:

  • Negocjacje i mediacje oraz Psychologia w zarządzaniu – NOWOŚĆ!
  • Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne
  • Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami
  • Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem.

Rekrutacja trwa od maja do końca września.

lorem_3

Wyższa Szkoła Biznesu

ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 733 66 67
e-mail: wsb@wsb.gorzow.pl