Regulamin studiów i płatności

Regulamin studiów I stopnia obowiązujący od roku akad. 2019/2020

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akad. 2020/2021