Projekty

Zapraszamy do zapoznania się z projektami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych, które Wyższa Szkoła Biznesu realizuje, bądź realizowała w ostatnim czasie: