Specjalności

STUDIA PODYPLOMOWE – najszersza oferta w regionie

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE trwa cały rok

Zasady rekrutacji >>>

Specjalności z zakresu ZARZĄDZANIE

Systemy zarządzania jakością – studia pod patronatem TÜV NORD Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Praktyczne zarządzanie projektami

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia – we współpracy z Warszawską Uczelnią Medyczną im. T. Koźluka

Akademia Menedżera Sprzedaży – we współpracy z Grupą Dobrych Trenerów PASJANOWOŚĆ

Zarządzanie innowacjami – NOWOŚĆ

Specjalności z zakresu HUMAN RESOURCES

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje – we współpracy z Lubuskim Centrum Arbitrażu i Mediacji

Doradztwo zawodowe i personalne

Kadry i płace

Specjalności z zakresu LOGISTYKA I PRODUKCJA

Lean Management

Menedżer logistyki produkcji

Transport – spedycja – logistyka

Specjalności z zakresu ADMINISTRACJA I PRAWO

Koordynator dostępności – NOWOŚĆ – UNIKATOWA OFERTA! Rekrutacja trwa!

Zarządzanie w administracji z elementami prawa – Rekrutacja trwa!

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne

Zarządzanie nieruchomościami

Sprawy małżeńskie w prawie kanonicznym – JEDYNE STUDIA W POLSCE! Rekrutacja trwa!

Specjalności z zakresu FINANSE I PODATKI

Controlling finansowy

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość i podatki od podstaw

Specjalności z zakresu OCHRONA I ANALIZA DANYCH

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych – Inspektor ODO

Specjalności z zakresu LINGWISTYKA

Lektor polskiego języka migowego – w partnerstwie z MIGAJ.EU i GESTNOWOŚĆ