Specjalności

STUDIA PODYPLOMOWE – najszersza oferta w regionie

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE trwa cały rok

Zasady rekrutacji >>>

Specjalności z zakresu ZARZĄDZANIE

Systemy zarządzania jakością – studia pod patronatem TÜV NORD Polska – REKRUTACJA w trybie ciągłym

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Praktyczne zarządzanie projektami – REKRUTACJA w trybie ciągłym

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia – we współpracy z Warszawską Uczelnią Medyczną im. T. Koźluka – REKRUTACJA w trybie ciągłym

Akademia Menedżera Sprzedaży – we współpracy z Grupą Dobrych Trenerów PASJANOWOŚĆ – Rekrutacja trwa! OSTATNIE wolne miejsca! Pierwsze zajęcia 6-7.03.2021 r.!!!

Zarządzanie innowacjami – NOWOŚĆ – REKRUTACJA w trybie ciągłym

Specjalności z zakresu HUMAN RESOURCES

Zarządzanie kapitałem ludzkim REKRUTACJA trwa – zajęcia od marca 2021

Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje – we współpracy z Lubuskim Centrum Arbitrażu i Mediacji

Doradztwo zawodowe i personalne

Kadry i płace

Specjalności z zakresu LOGISTYKA I PRODUKCJA

Lean Management REKRUTACJA trwa – zajęcia od marca 2021

Menedżer logistyki produkcji

Transport – spedycja – logistyka

Specjalności z zakresu ADMINISTRACJA I PRAWO

Koordynator dostępności – NOWOŚĆ – UNIKATOWA OFERTA! Rekrutacja trwa! Pierwsze zajęcia 10-11.04.2021 r.!!!

Zamówienia publiczne – pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień PublicznychNOWOŚĆREKRUTACJA trwa – zajęcia od marca 2021

Zarządzanie w administracji z elementami prawaREKRUTACJA trwa – zajęcia od marca 2021

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzneREKRUTACJA trwa – zajęcia od marca 2021

Zarządzanie nieruchomościamiREKRUTACJA trwa – zajęcia od marca 2021

Sprawy małżeńskie w prawie kanonicznym

Specjalności z zakresu FINANSE I PODATKI

Controlling finansowy

Rachunkowość budżetowaREKRUTACJA trwa – zajęcia od marca 2021

Rachunkowość i podatki od podstaw

Specjalności z zakresu OCHRONA I ANALIZA DANYCH

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych – Inspektor ODOREKRUTACJA trwa – zajęcia od marca 2021

Specjalności z zakresu LINGWISTYKA

Lektor polskiego języka migowego – w partnerstwie z MIGAJ.EU i GESTNOWOŚĆREKRUTACJA trwa – zajęcia od marca 2021