Prezes LCAM

Prezes LCAM

Wyższa Szkoła Biznesu poszukuje pracownika na stanowisko Prezesa Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • ukończone studia podyplomowe lub kurs mediatora
 • znajomość standardów funkcjonowania centrów mediacyjnych
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • operatywność
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • wysoka kultura osobista
 • prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków:

 • kontrola przestrzegania zasad organizacji i działania CAM wynikających ze standardów funkcjonowania centrów mediacji
 • organizowanie pracy Biura Centrum i sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych spraw mediacyjnych
 • sporządzanie sprawozdań z działania Centrum
 • zatwierdzanie wzorów dokumentów wewnętrznych
 • nawiązywanie współpracy i dbanie o dobre relacje CAM z interesariuszami zewnętrznymi, szczególnie przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości,
 • przedsiębiorcami i mediami
 • nawiązywanie współpracy z mediatorami zainteresowanymi pracą w CAM
 • nadzór nad przestrzeganiem polityki bezpieczeństwa, w tym ochrony danych osobowych

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres
e-mail: wsb@wsb.gorzow.pl
lub złożenie osobiście w dziekanacie Wyższej Szkoły Biznesu przy ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp. do dnia 2 kwietnia 2018 r. W CV należy zamieścić oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.).”