POZYTYWNE WYNIKI AUDYTU oferty WSB w Bazie Usług Rozwojowych!

POZYTYWNE WYNIKI AUDYTU oferty WSB w Bazie Usług Rozwojowych!

WSB otrzymała Kategorię 1 – najwyższą możliwą!
Audytorzy potwierdzili SPEŁNIENIE WSZYSTKICH KRYTERIÓW związanych z funkcjonowaniem oferty w Bazie Usług Rozwojowej oraz zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów ws. podmiotów świadczących usługi rozwojowe!

  • Posiadamy niezbędny potencjał kadrowy zapewniający należyte świadczenie usług rozwojowych.
  • Nasza kadra posiada kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług.
  • Świadczymy usługi rozwojowe z należytą starannością.
  • Prowadzimy działalność zgodnie z dokumentami założycielskimi oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  • Posiadamy procedury kontroli wewnętrznej i ewaluacji działań, które są systematycznie modernizowane.
  • Realizujemy skuteczną komunikację z usługobiorcą w zakresie świadczonych usług.
  • Przestrzegamy zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.
  • Zapewniamy poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług rozwojowych.

Zapraszamy do korzystania z oferty studiów podyplomowych, szkoleń oraz kursów językowych WSB dostępnych w ramach BUR:
https://bit.ly/BazaUslugRozwojowych_WSBGorzow

Aktualnosci_WSB-Kategoria1