Plan zajęć

STUDIA I STOPNIA

PLANY ZAJĘĆ dla studentów studiów I stopnia

Kierunek: ZARZĄDZANIE – studia niestacjonarne

SEMESTR LETNI 2019/2020

Plany zajęć aktualizowane są kilka razy w tygodniu! Prosimy o regularne monitorowanie zmian na stronie Uczelni.

  • Kolorem żółtym zostały oznaczone zmiany w planie zajęć.
  • Kolorem zielonym – zajęcia realizowane w formie zdalnej.
  • Zaproszenia na platformę Zoom, materiały dydaktyczne oraz wiadomości od wykładowców przesyłane są poprzez E-dziekanat i/lub na adresy e-mail grup.

Prosimy sprawdzić poniżej, do którego lektora została przydzielona dana grupa studentów.

21-23.02.2020 28.02.-01.03.2020 13-15.03.2020 20-22.03.2020 03-05.04.2020 17-19.04.2020 24-26.04.2020 08-10.05.2020 16.05.2020 22-24.05.2020 29-31.05.2020 05-07.06.2020 19-21.06.2020 26-28.06.2020 3-05.07.2020

Oznaczenie grup w planach zajęć:

  • Z1 – I rok
  • Z2 – II rok
  • Z3 KP – III rok – Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami
  • Z3 LP – III rok – Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne