Plan zajęć

STUDIA I STOPNIA

PLANY ZAJĘĆ dla studentów studiów I stopnia

Przed zjazdem prosimy sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany w planie zajęć – oznaczone zostaną na żółto.
Numery sal mogą ulec zmianie. Proszę je sprawdzać na planie na portierni Uczelni oraz w gablocie

Kierunek: ZARZĄDZANIE – studia niestacjonarne

Prosimy sprawdzić poniżej, do którego lektora została przydzielona dana grupa studentów.

SEMESTR LETNI 2019/2020

Plany zajęć aktualizowane są kilka razy w tygodniu.

W planach oznaczone zostały kolorem zielonym przedmioty, do których zostały przesłane materiały na adresy grupowe studentów lub/ i do E-dziekanatu lub odbywają się poprzez ZOOM.

21-23.02.2020 28.02.-01.03.2020 13-15.03.2020 20-22.03.2020 03-05.04.2020 17-19.04.2020 24-26.04.2020 08-10.05.2020 16.05.2020 22-24.05.2020 29-31.05.2020 05-07.06.2020 19-21.06.2020 26-28.06.2020 3-05.07.2020

Grupy:
Z1 – I rok
Z2 – II rok
Z3 KP – III rok – Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami
Z3 LP – III rok – Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne