Plan zajęć

STUDIA I STOPNIA

PLANY ZAJĘĆ dla studentów studiów I stopnia

Kierunek: ZARZĄDZANIE – studia niestacjonarne

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

Prosimy sprawdzić poniżej, do którego lektora została przydzielona dana grupa studentów.

Języki obce 2020/2021 – lektorzy

Prosimy o regularne monitorowanie zmian w planach zajęć. Numery sal mogą ulec zmianie – proszę je sprawdzać na portierni Uczelni oraz w gablocie.

• Kolorem żółtym oznaczane są zmiany w planie zajęć.
• Kolorem zielonym – zajęcia realizowane w formie zdalnej.
• Zaproszenia na platformę Zoom, materiały dydaktyczne oraz wiadomości od wykładowców przesyłane są poprzez E-dziekanat i/lub na adresy e-mail grup.

25 - 27.09.2020 2 - 4.10.2020 9 - 11.10.2020 6 - 8.11.2020 20 - 22.11.2020 27 - 29.11.2020 11 - 13.12.2020 18 - 20.12.2020 8 - 10.01.2021 22 - 24.01.2021 29 - 31.01.2021 Sesja 5 - 7.02.2021 Sesja

Oznaczenie grup w planach zajęć:

  • Z1 – Zarządzanie I rok
  • Z2 – Zarządzanie II rok
  • Z3 KP – Zarządzanie III rok – Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami
  • Z3 LP – Zarządzanie III rok – Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne