Plan zajęć

STUDIA I STOPNIA

PLANY ZAJĘĆ dla studentów studiów I stopnia

Kierunek: ZARZĄDZANIE – studia niestacjonarne

Plany oraz godziny rozpoczęcia zajęć aktualizowane są na bieżąco. Prosimy o sprawdzenie przed zjazdem, czy nie nastąpiły zmiany.

Zaproszenia na platformę Zoom, materiały dydaktyczne oraz wiadomości od wykładowców przesyłane są poprzez E-dziekanat i/lub na adresy e-mail grup.

SEMESTR LETNI 2020/2021

Kolorem żółtym oznaczane są zmiany w planie zajęć.
Kolorem zielonym – zajęcia realizowane w formie zdalnej.
Kolorem niebieskim – zajęcia realizowane na terenie Uczelni.

Plany zajęć według zjazdów:

19-21.02.2021 26-28.02.2021 12-14.03.2021 26-28.03.2021 9-11.04.2021 16-18.04.2021 23-25.04.2021 7-9.05.2021 21-23.05.2021 28-30.05.2021 4-6.06.2021 18-20.06.2021 25-27.06.2021

Sesja poprawkowa 2020/2021

10-12.09.2021 17-19.09.2021

Oznaczenie grup w planach zajęć:

  • Z1 – Zarządzanie I rok
  • Z2 – Zarządzanie II rok
  • Z3 KP – Zarządzanie III rok – Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami
  • Z3 LP – Zarządzanie III rok – Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne