Opłaty

Kształcenie specjalistyczne

TYLKO 270 ZŁ MIESIĘCZNIE!

Opłata za kształcenie specjalistyczne składa się z:

  1. opłaty rekrutacyjnej – 100 ZŁ
  2. opłaty za zajęcia edukacyjne (czesne) – 270 zł miesięcznie przez 15 miesięcy
  3. innych opłat wymienionych w Regulaminie Płatności.

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku nieutworzenia kierunku kształcenia.
Nie podlega zwrotowi w każdym innym przypadku.

Terminy opłat czesnego dla uczestników rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 płatne:
• pierwsza rata – przed rozpoczęciem kształcenia do 8 października 2020 r.
• do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca roku akademickiego:
— semestr 1 – od 10 listopada 2020 do 10 lutego 2021,
— semestr 2 – od 10 marca do 10 lipca 2021,
— semestr 3 – od 10 października 2021 do 10 lutego 2022 r.


Regulamin Płatności >>>