Opłaty i zniżki

Studia podyplomowe

OPŁATA REKRUTACYJNA, CZESNE

  • Na studiach podyplomowych WSB obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł. Po podjęciu studiów opłata zaliczana jest na poczet czesnego. W przypadku decyzji kandydata o niepodjęciu studiów opłata nie jest zwracana.
  • Koszty czesnego na studiach podyplomowych zostały podane przy opisie poszczególnych specjalności oraz w Zarządzeniu Rektora ws. wysokości i harmonogramu opłat na studiach podyplomowych.

Formy płatności
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. oferuje Słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia podyplomowe. Słuchacz może dokonać opłaty:

  • jednorazowej,
  • semestralnej (dwie raty),
  • w czterech ratach.

Wysokość oraz termin dokonywania opłat za studia podyplomowe zależy od wybranej formy płatności i jest określany w umowie ze Słuchaczem.

  • Numer konta, na które należy uiszczać opłatę rekrutacyjną oraz opłatę za studia podyplomowe:

mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Gorzowie Wlkp.
97 1140 1443 0000 2481 0500 1001
z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE oraz NAZWA SPECJALNOŚCI.

Możliwości dofinansowania studiów podyplomowych >>>

ZNIŻKI

(przydzielane na wniosek Słuchacza)

A. Dla wszystkich absolwentów studiów I stopnia Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.:
• 20% rabatu przy podjęciu nauki na następujących specjalnościach studiów podyplomowych w WSB:
– Lean Management,
– Kadry i płace,
– Controlling finansowy.

B. Dla absolwentów studiów I stopnia WSB w Gorzowie Wlkp. – na pozostałe specjalności:
• 10% na czesne za studia podyplomowe na wszystkich pozostałych specjalnościach zawartych w ofercie WSB na rok 2021/2022.

C. Zniżka rodzinna:
• osoby, które są bliskimi członkami rodzin Słuchaczy i Absolwentów studiów podyplomowych w WSB, otrzymują 5% rabatu przy podjęciu nauki na studiach podyplomowych.

D. Dla absolwentów studiów podyplomowych WSB w Gorzowie Wlkp.:
• 5% rabatu przy podjęciu nauki na drugiej specjalności studiów podyplomowych;
• 10% – na trzeciej i kolejnych specjalnościach.

E. Zniżki dla pracowników firm
Pracodawcy, którzy finansują w całości lub dofinansują studia swoim pracownikom, przy zapisie na studia pracowników firmy będącej jednocześnie płatnikiem, korzystają z następujących rabatów z tytułu opłat za studia podyplomowe:
przy zapisie 3-5 osób z jednej firmy – 5% rabatu z tytułu czesnego za studia podyplomowe każdego kandydata;
przy zapisie 6-10 osób – 10% rabatu;
przy zapisie powyżej 10 osób – 15% rabatu.

F. ZNIŻKI na studia w WSB dla przedsiębiorców oraz pracowników firm i instytucji będących członkami Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej (ZIPH) >>>

Wszystkie rabaty przyznawane są na udokumentowany wniosek Słuchacza dołączony do podania na studia przed podpisaniem umowy i nie podlegają sumowaniu. Słuchaczowi przysługuje prawo wyboru jednego z rabatów. Rabaty uwzględnia się w wysokości opłaty określonej w umowie o studia podyplomowe, a podnoszone przez Słuchaczy wnioski w tym zakresie po podpisaniu umowy nie podlegają uwzględnieniu.

Zniżki i rabaty nie sumują się.

Wysokość i harmonogram opłat na studiach podyplomowych od roku akad. 2021/2022

Promocje dla absolwentów studiów I stopnia WSB

Oferta promocyjna dla przedsiębiorców – członków ZIPH 26.07-31.08.2021 r.

Regulamin opłat za st. podyplomowe obowiązujący od roku akad. 2021/2022

Zarządzenie Rektora ws. Regulaminu opłat za st. podyplomowe od roku akad. 2021/2022