OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe

Dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w WSB?

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu skierowane są do wszystkich osób chcących poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności w wybranym przez siebie zakresie, podnieść swoje kwalifikacje, bądź nabyć nowe.

Jeżeli po ukończeniu studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich czują Państwo niedosyt, chcą się rozwijać i podnosić swoją konkurencyjność na rynku pracy, to studia podyplomowe w WSB są właśnie dla Państwa!

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzone są od 2003 r. Nasi Absolwenci cieszą się korzyściami wynikającymi z ukończenia kształcenia na poziomie podyplomowym takimi jak: awanse zawodowe, prestiż, czy poczucie satysfakcji z posiadania aktualnej, nowoczesnej i praktycznej wiedzy z danego zakresu.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków z bogatym doświadczeniem, jak również przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Biznesu oraz wykładowców z renomowanych polskich uczelni. Zajęcia są realizowane w małych grupach, Słuchacze uczestniczą w aktywnych formach zajęć: warsztaty, projekty, dyskusje, ćwiczenia, które cieszą się największą aprobatą, ale i skutecznością w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Dodatkowo, zajęcia integrują Słuchaczy, którzy najczęściej po zakończeniu studiów utrzymują kontakt, nie tylko ze sobą nawzajem, ale i z Uczelnią oraz poznanymi podczas zajęć wykładowcami. To jest kolejny aspekt związany ze studiami podyplomowymi w WSB: można powiększyć grono znajomych o osoby pracujące w renomowanych firmach i instytucjach z Gorzowa i całego regionu.

Aktualna oferta SPECJALNOŚCI studiów podyplomowych >>>

ZASADY REKRUTACJI >>>

Zapraszamy!