Narzędzia rozwiązywania problemów jakościowych

Cel
Zapoznanie z metodologią rozwiązywania problemu metodą 8D przy zastosowaniu narzędzi takich jak: 5WHY, Diagram ISHIKAWY, Burza Mózgów, Diagram Pareto, Diagram korelacji, PDCA, Histogram.

Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób uczestniczących w procesach rozwiązywania problemów w organizacjach, w szczególności do pracowników działów jakości oraz produkcji.

Co wyróżnia to szkolenie?

 • Poznanie narzędzi jakościowych stosowanych podczas rozwiązywania problemów W PRAKTYCE.
 • Poznanie wymagań przemysłu związanych z metodycznym rozwiązywaniem problemów.

Czas trwania: 8 godzin.

Program szkolenia

 • Raport 8D – praktyczne narzędzie rozwiązywania problemów.
 • Raport 8D a cykl PDCA.
 • Tworzenie efektywnego zespołu rozwiązywania problemów jakościowych (rola Championa, Lidera, pozostałych członków zespołu).
 • Definiowanie problemów z wykorzystaniem metodyki 5W2H.
 • Różnica między problemem a jego symptomem.
 • Narzędzia gromadzenia danych (arkusz kontrolny, karta kontrolna, histogram) oraz narzędzia analizy danych (diagram Pareto-Lorenza, diagram korelacji, diagram Ishikawy, schemat blokowy) – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE.
 • Natychmiastowe działania powstrzymujące (Containment Actions).
 • Narzędzia identyfikacji przyczyny źródłowej problemu (burza mózgów, analiza 5 Why).
 • Podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Korekcja / działania korygujące / działania zapobiegawcze – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE.

Forma zajęć: stacjonarna/ online.
Proponowana liczebność grupy: do 20 osób.

Informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Biznesu
tel.: 95 733 66 68; 733 744 711; 784 595 662
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

ZAPRASZAMY!

Trener:

dr Kamila Szymańska-Pietuszko – praktyk z dziedziny zarządzania jakością oraz nauczyciel akademicki. Absolwentka ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), studiów doktoranckich na kierunku ekonomia w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz studiów podyplomowych Systemy Zarządzania Jakością w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. Doświadczenie w branży automotive i opakowań. Auditor wewnętrzny normy ISO 9001, BRC oraz IATF 16949.

Kamila-zdjęcie-www