Misja i strategia

Aenean convallis sapien nulla, et pretium dui luctus sed. Suspendisse lobortis est nibh, vel viverra libero lobortis sit amet. Vivamus pharetra pulvinar leo ut commodo. Maecenas dictum magna id risus fringilla, et ornare lorem consequat. Sed neque lorem, cursus in odio vitae, varius lobortis tortor. Maecenas sit amet orci leo. Vivamus nec sapien non nisi commodo aliquet. Nulla non dictum odio, vitae iaculis libero. Nulla eget pellentesque urna. Nullam scelerisque eros leo, quis sagittis dui suscipit sed. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque eleifend dolor quis feugiat porta. Morbi et nulla hendrerit, tincidunt libero in, molestie nibh.

Wyższa Szkoła Biznesu

ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 733 66 67
e-mail: wsb@wsb.gorzow.pl

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.:

1. ROZWIJA NOWOCZESNY SYSTEM KSZTAŁCENIA O WYSOKIEJ JAKOŚCI

 • stale doskonali jakość świadczonych usług edukacyjnych w zakresie: programów kształcenia, procesu dydaktycznego, obsługi studentów i słuchaczy, kadry oraz bazy lokalowo-sprzętowej;
 • zachowuje wysokie standardy współpracy między środowiskiem dydaktycznym uczelni a otoczeniem gospodarczym i społecznym w celu stałego wiązania teorii z praktyką;
 • rozwija umiejętności praktyczne oraz kompetencje interpersonalne studentów i słuchaczy;
 • promuje, docenia i wspiera nauczycieli akademickich uczelni, tak by mogli dostarczać wiedzę i kształtować umiejętności studentów w sposób innowacyjny, przy użyciu nowoczesnych metod dydaktycznych;
 • otwiera się na procesy umiędzynarodowienia i globalizacji;
 • uznaje elementy edukacji pozaformalnej.

2. AKTYWNIE UCZESTNICZY W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM REGIONU

 • monitoruje, analizuje i prognozuje lokalne trendy oraz zjawiska społeczne i gospodarcze;
 • inicjuje i realizuje działania rozwijające kapitał ludzki regionu;
 • jest ważnym partnerem w projektach rozwojowych oraz transferu wiedzy dla podmiotów gospodarczych, administracji publicznej i organizacji społecznych;
 • jest otwarta na współpracę międzynarodową i dialog międzykulturowy;
 • wpływa na poprawę relacji społecznych i gospodarczych dzięki działalności Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji i Fundacji Centrum Inicjatyw Akademickich

3. ŚCIŚLE WSPÓŁPRACUJE Z BIZNESEM I ŚRODOWISKIEM OKOŁOBIZNESOWYM

 • dynamicznie kształtuje ofertę, będącą odpowiedzią na wyzwania i potrzeby rynku pracy i pracodawców;
 • współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programów studiów, praktyk i szkoleń;
 • rozwija kompetencje społeczne oraz zawodowe studentów zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku i standardami prawnymi;
 • współpracuje z praktykami życia gospodarczego i społecznego prowadzącymi zajęcia dydaktyczne;
 • współpracuje z pracodawcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych i wizyt studyjnych dla studentów i słuchaczy
 • współpracuje z organizacjami skupiającymi pracodawców realizując innowacyjne projekty, szkolenia i kursy oraz świadcząc usługi profesjonalnego doradztwa;
 • promuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • wspiera dążenia do polubownego rozwiązywania sporów, szczególnie w sferze gospodarczej.

4. DBA O PARTNERSKIE I PRZYJAZNE RELACJE ZE STUDENTAMI ORAZ INTERESARIUSZAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI

 • opiera relacje studentów, pracowników uczelni oraz kontakty z otoczeniem zewnętrznym na szacunku, tolerancji i poszanowaniu godności człowieka;
 • dzięki bezpośrednim kontaktom „uczeń – mistrz” tworzy klimat wzajemnego zaufania i przyjaźni;
 • wspomaga swoich studentów w rozwijaniu ich zainteresowań związanych z realizowanym kierunkiem studiów, pracą zawodową oraz pomaga w wejściu na rynek pracy i w rozwoju osobistym;
 • kształtuje postawy studentów tak, by byli otwartymi, tolerancyjnymi i odpowiedzialnymi obywatelami demokratycznego społeczeństwa wiedzy;
 • kształci wśród studentów postawy tolerancji i akceptacji różnic międzykulturowych;
 • stwarza atrakcyjne warunki pracy i rozwoju nauczycielom oraz pracownikom administracji uczelni, będące źródłem ich satysfakcji zawodowej.
 • aktywizuje funkcjonowanie Rady Biznesu oraz nawiązuje dwustronne porozumienia z szerokim gronem interesariuszy, w tym ze środowiskiem oświatowym, samorządowym i biznesowym, co pozwala na ugruntowanie roli uczelni jako ważnego partnera biznesowego w regionie.

5. REALIZUJE IDEĘ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

 • studentom i absolwentom uczelnia stwarza warunki do ciągłego rozwoju i uczenia się przez cale życie poprzez realizację studiów podyplomowych i szkoleń oraz systemy promocji dla absolwentów;
 • promuje ideę ciągłego uczenia się w środowisku pracodawców, nauczycieli, samorządowców i pozostałych interesariuszy poprzez organizację szkoleń i kursów, w tym w ramach Bazy Usług Rozwojowych i szkoły językowej WSB – Lingua Academia.