Lider logistyki i produkcji z elementami Lean Management

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Nie potrafię przewidywać, ale potrafię kłaść podwaliny.
Bo przyszłość jest czymś, co się buduje.”
Antoine de Saint-Exupéry

▌ Cel
Procesy logistyczne odgrywają w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Mają decydujący wpływ na efektywność funkcjonowania, a przez to i na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Dlatego umiejętność skutecznego zarządzania procesami logistycznymi staje się dzisiaj niezwykle ważna, a kompetencje z zakresu logistyki są uznawane za podstawowe wśród kompetencji menedżerskich. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru i wykorzystywania narzędzi oraz metod usprawniających procesy logistyczne w przedsiębiorstwie.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Student w trakcie studiów otrzymuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowania i funkcjonowania systemów logistycznych,
 • zarządzania procesami logistycznymi,
 • wykorzystywania metod ilościowych w logistyce,
 • wykorzystania narzędzi controllingu logistycznego w zarządzaniu procesami logistycznymi,
 • narzędzi i metod optymalizacji procesów logistycznych.

▌ Studia są skierowane do:

 • kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, niezależnie od branży,
 • osób zawodowo związanych z sektorem logistycznym,
 • osób, które poszukują zmian i swoją karierę zawodową zamierzają oprzeć na logistyce,
 • absolwentów studiów wyższych, którzy poszukują ciekawych obszarów do rozszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności,
 • osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest ze sferą zabezpieczenia logistycznego ich instytucji,
 • osób chcących zdobyć nowy, ciekawy i atrakcyjny zawód.

▌ Program*

Moduł OGÓLNOLOGISTYCZNY

 • Organizacji i funkcjonowanie logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • Łańcuch dostaw oraz jego struktura i zadania w różnych procesach logistycznych
 • Mapowanie procesów logistycznych w produkcji
 • Systemy technologii informatyczno – komunikacyjnej (ICT) w logistyce produkcji
 • Ekologiczne uwarunkowania działalności logistycznej i produkcyjnej
 • Controlling procesów logistycznych i produkcji
 • Zarządzanie jakością w logistyce i produkcji

Moduł SPECJALISTYCZNY

 • Systemy produkcyjne oraz ich zabezpieczenie logistyczne
 • Outsorcing logistyczny i produkcyjny
 • Planowanie i harmonogramowanie produkcji
 • Zarządzanie zakupami
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie infrastruktura logistyczną i produkcyjną
 • Logistyka i produkcja 4.0
 • Budowanie i zarządzanie zespołem

Moduł LEAN MANAGEMENT

 • Koncepcja Lean Management
 • Narzędzia i techniki Lean Management (np. SMED, KANBAN, Just in Time)
 • KAIZEN – ciągłe doskonalenie
 • TPM – Total Productive Maintenance
 • Zarządzanie wizualne. Zastosowanie 5S
 • Lean w praktyce – warsztaty

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2100 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.