Lektor polskiego języka migowego – NOWOŚĆ

Studia podyplomowe

Lektor polskiego języka migowego – NOWOŚĆ

Aktualnosci_WSB-migowy-specjalnosc

Dnia 17.09.2020 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu odbyła się konferencja prasowa dotycząca specjalności na studiach podyplomowych „Lektor polskiego języka migowego” uruchamianej przez Uczelnię w partnerstwie z Towarzystwem Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST” oraz Platformą edukacyjną MIGAJ.EU.

Studia skierowane są do szerokiego grona osób chcących wspomóc i nauczać osoby niedosłyszące i głuche, dla których język migowy jest podstawowym sposobem komunikacji, ale także ich opiekunów, członków rodzin. Studia wzbudzą zapewne zainteresowanie pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych oraz koordynatorów ds. dostępności, których do 30.09.2020 r. powinny zatrudnić instytucje publiczne.

Kierunek może być też świetnym uzupełnieniem studiów pedagogicznych, surdopedagogicznych oraz innych specjalności nauczycielskich.

Absolwenci będą posiadali wiedzę z zakresu teorii i praktyki polskiego języka migowego oraz kultury języka, umiejętności organizacyjne oraz wysokie kompetencje interpersonalne. W przypadku osób z przygotowaniem pedagogicznym świadectwo ukończenia studiów daje uprawnienia do prowadzenia zajęć z drugiego przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Podczas konferencji wskazano na konieczność podnoszenia świadomości społecznej w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych – w tym głuchych – oraz możliwości wykorzystania języka migowego także wśród osób z innymi deficytami, np. w aktywizacji osób z autyzmem.

Rekrutacja trwa do 30.10.2020 r.
Zapraszamy!

ZASADY REKRUTACJI >>>
OPIS SPECJALNOŚCI „Lektor polskiego języka migowego” >>>