Lektor polskiego języka migowego – UNIKATOWE studia w Polsce!

Lektor polskiego języka migowego – UNIKATOWE studia w Polsce!

animal-4741740_1920-600ok

*** Lektor PJM – UNIKATOWE studia podyplomowe w Polsce! ***

Zapraszamy serdecznie na nasz nowy kierunek studiów: Lektor polskiego języka migowego! Jest on odpowiedzią na potrzeby społeczne, rozwojowe i biznesowe.

Społeczność g/Głuchych i słabosłyszących jest bardzo zróżnicowana, lecz niewątpliwie szczególnie wyróżnia ich bardzo ciekawa kultura. Posługują się pełnoprawnym językiem wizualno-przestrzennym w Polsce: polskim językiem migowym (PJM). Mają swoją historię, wspaniałych artystów i sportowców, naukowców oraz bogate życie towarzysko-kulturalne.
Ze względu na niezrozumienie ich kultury i języka niestety często są dyskryminowani. Ta dyskryminacja została nazwana AUDYZMEM. Jednak głuchota nie stanowi dla nich ograniczenia. Ogranicza ich brak dostępu do informacji. Od wielu lat liczne organizacje, ruchy i osoby uświadamiają społeczeństwo o tym problemie, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolski od wielu lat prowadzi działania dotyczące organizacji prowadzenia różnych kursów i szkoleń z tego zakresu. Organizowaliśmy zarówno kursy dla przyszłych tłumaczy PJM, jak również dla wykładowców. W tym roku postanowiliśmy zrobić coś więcej! Celem kierunku Lektor polskiego języka migowego jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego nauczania PJM jako języka obcego. Dobór przedmiotów i kadry prowadzącej ma zbudować solidne podstawy wiedzy z zakresu trzech głównych modułów: KULTURA, LINGWISTYKA, DYDAKTYKA.

Są to unikatowe studia podyplomowe na rynku edukacyjnym w Polsce.
Proces nauczania jest wielowymiarowy. Chcemy, aby absolwenci naszego kierunku byli otwarci na wiedzę i zdeterminowani, aby ją stale poszerzać, pełni pasji. Profesjonalizm to stałe podnoszenie jakości i wiedzy. Tego będziemy oczekiwać od naszych słuchaczy.

Pragniemy też zainteresować naszym kierunkiem szerokie grono surdopedagogów. Jest to bardzo ważne uzupełnienie wiedzy już posiadanej, ze względu na inne spojrzenie na potrzeby kulturowo-lingwistyczne głuchych i słabosłyszących. Często surdopedagogice towarzyszy wymiar głównie medyczny głuchoty. W związku z tym nie zawsze pedagodzy są w pełni przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą słabosłyszącą i g/Głuchą.
Podstawą nauczania jest skuteczna komunikacja, a o niej możemy mówić, jeśli wszyscy uczestnicy dialogu tworzą wspólną płaszczyznę językową i zrozumienie kulturowe. Język, jakim posługuje się człowiek, determinuje wiele rzeczy w tym m.in. postrzeganie świata. Chcemy otworzyć kadrę pedagogiczną na inny, ale równoprawny sposób komunikacji.
Studia podyplomowe Lektor języka migowego są skierowane do osób, które znają PJM na poziomie średniozaawansowanym oraz mają wykształcenie wyższe: magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Studia gwarantują poszerzenie wiedzy o PJM, gdyż wśród przedmiotów znalazły się m.in. pochodzenie i kształtowanie się PJM, rola PJM w komunikacji, leksykologia i stylistyka PJM, gramatyka PJM, leksykografia PJM.
Zapewniamy, że zajęcia będą miały charakter praktyczny, będą interesujące, zapewnią rozwój zawodowy i osobisty. Z całą pewnością zaktywizują uczestników do poszerzenia wiedzy o świecie g/Głuchych, pozwolą, w pewnym sensie, doświadczyć tego, czego doświadczają g/Głusi.
Kierunek został przygotowany przez Wyższą Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim przy współpracy z Towarzystwem Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST” oraz Platformą Edukacyjną MIGAJ.EU.

INFORMACJE O STUDIACH PODYPLOMOWYCH >>>
ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA >>>