Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

Cel
Legalne zatrudnienie pracowników tymczasowych.

Dla kogo?
Działy kadr firm, przedsiębiorcy, urzędnicy mający styczność w postępowaniach administracyjnych z cudzoziemcami.

Dlaczego warto?
Kwestie legalności zatrudnienia cudzoziemców są dość szczegółowa badana w czasie ewentualnej kontroli Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czas trwania: 4 godziny.

Program szkolenia

  1. Wstępne sprawdzenie możliwości zatrudnienia.
  2. Weryfikacja legalności pobytu.
  3. Weryfikacja legalności zatrudnienia.
  4. Dobór odpowiedniej ścieżki postępowania administracyjnego.
  5. Warsztaty związane z właściwym aplikowaniem.

Forma zajęć: wg potrzeby.
Proponowana liczebność grupy: do 20 osób.

Informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Biznesu
tel.: 95 733 66 68; 733 744 711; 784 595 662
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

ZAPRASZAMY!

Trener:

Marcin Jastrzębski – absolwent Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Lwowskiego (staż ministerialny) oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (MBA). Praktyk legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców zarówno od strony Urzędów Wojewódzkich – gdzie pracował dwa lata – jak i przedsiębiorców. Obecnie zatrudniony w Agencji Pracy HBCS. Dodatkowo współpracuje z kilkunastoma podmiotami prywatnymi oraz z Wyższą Szkołą Biznesu w Gorzowie Wlkp.

MarcinJastrzebski-www