Kurs MEDIATOR OŚWIATOWY

Kurs MEDIATOR OŚWIATOWY

KURS: MEDIATOR OŚWIATOWY
Mediacje oświatowe jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów w szkole

Cele kursu: wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu efektywnego rozwiązywania konfliktów związanych z prawem oświatowym, poznanie technik mediacyjnych oraz ich wykorzystanie w tworzeniu szkolnych środowisk mediacyjnych. Uczestnicy będą potrafili wzmocnić zaangażowanie oraz odpowiedzialność obu stron sporu dzięki wytworzeniu przyjaznej mediacjom atmosfery. Zostaną zapoznani z rozwiązaniami umożliwiającymi budowanie kultury mediacji w szkole.
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał:

  • wiedzę w zakresie zasad stosowania technik mediacyjnych w szkole;
  • umiejętności:

– rozpoznawania konfliktów nadających się do rozwiązania w trybie mediacji oświatowej lub rówieśniczej,
– zamiany dotychczasowego rozpatrywania spornych przypadków z orzekania winy i kary na komunikowanie stron w trybie mediacyjnym,
– prowadzenia rozmów z wykorzystaniem technik mediacji,
– praktykowania wybranych technik postępowania mediacyjnego w codziennej praktyce szkolnej,
– rozwiązywania sporów między uczniami z wykorzystaniem mediacji – w tym mediacji rówieśniczej.

Metodologia: cykl warsztatów połączonych z wykładami wprowadzającymi w omawianą tematykę, praktyczne warsztaty mediacyjne.
Materiały: każdy uczestnik otrzyma pełen zakres materiałów oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Czas trwania kursu: 55 godzin.
Liczebność grupy: nie mniejsza niż 15 osób.
Termin realizacji kursu: 24-30.06.2019 r. (pod warunkiem zebrania pełnej grupy uczestników).
Miejsce realizacji kursu: Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.
Koszt usługi szkoleniowej na 1 osobę: 650 zł brutto.
Informacje: tel. 784 595 662, 95 733 66 68, e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

PROGRAM kursu:

  • Podstawy prawne – 10 godz.
  • Podstawy mediacji – przyczyny, korzyści, sposoby postępowania – 12 godz.
  • Narzędzia postępowania mediacyjnego- aktywne słuchanie – 7 godz.
  • Mediacja w sytuacji konfliktu – 6 godz.
  • Proces prowadzenia mediacji – 10 godz.
  • Szkoła przyjazna mediacjom – 10 godz.
Kurs MEDIATOR OŚWIATOWY - opis i program (PDF)