Koordynator dostępności – NOWOŚĆ

Koordynator dostępności – NOWOŚĆ

Aktualnosci-koordynatordostepnosci-www

Zapraszamy do zapisów na zupełnie NOWĄ specjalność studiów podyplomowych! JEDYNA OFERTA NA RYNKU!!!

Pierwsze zajęcia 10-11.04.2021 r.!

Rekrutacja trwa do 6.04.2021 r.

▌ Studia podyplomowe „Koordynator dostępności” przygotują słuchaczy do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w organizacjach.

Zgodnie z art 14 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami „każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.” Zgodnie z art. 59 przywołanej Ustawy „koordynatorzy do spraw dostępności, o których mowa w art. 14, zostaną wyznaczeni w terminie do dnia 30 września 2020 r.”

Te unikatowe studia są skierowane do szerokiego grona osób pracujących w administracji samorządowej, rządowej oraz organizacjach pozarządowych chcących podnosić swoje kwalifikacje oraz przygotowujących się do objęcia stanowiska koordynatora dostępności.

PROGRAM STUDIÓW oraz pozostałe informacje>>>

Zachęcamy do składania podań.

ZASADY REKRUTACJI >>>