Kontakt – studia podyplomowe

• STUDIA PODYPLOMOWE, SZKOLENIA
tel. +48 95 733 66 68
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl
• Radosław Trzaskowski, dyrektor: tel. 784 595 662, e-mail: r.trzaskowski@wsb.gorzow.pl oraz podyplomowe@wsb.gorzow.pl
• Małgorzata Hołonowicz, koordynator ds. studiów podyplomowych i szkoleń: tel. 733 744 711, e-mail: m.holonowicz@wsb.gorzow.pl

• KWESTURA
tel. +48 95 733 66 70
e-mail: kwestura@wsb.gorzow.pl
• Renata Czyżniejewska, kwestura (opłaty za studia): tel. 733 144 255

• REKTORAT, KANCELARIA
tel. +48 95 733 66 67
e-mail: wsb@wsb.gorzow.pl

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU
ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.
www.facebook.com/wsbgorzow
NIP: 599-22-89-502
REGON: 210444734