Konkurs DIALOG, POROZUMIENIE, UGODA

Konkurs DIALOG, POROZUMIENIE, UGODA

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji działające przy WSB organizuje konkurs DIALOG, POROZUMIENIE, UGODA, którego celem jest uhonorowanie osób i/lub instytucji z województwa lubuskiego za działania podjęte na rzecz rozpowszechnienia idei alternatywnego rozwiązywania sporów.

W Konkursie przyznane będą nagrody w trzech kategoriach:

  1. „Sędzia przyjazny mediacjom 2019” – zgłoszeń mogą dokonać Prezesi Sądów Okręgowych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze oraz Prezesi sądów rejonowych i organizacje zrzeszające mediatorów na terenie województwa lubuskiego. Podstawą do zgłoszenia jest liczba spraw przekazanych do mediacji w okresie 01.09.2018 – 31.10.2019.
  2. „Przedsiębiorca przyjazny mediacjom 2019” – zgłoszeń dokonują organizacje lubuskich przedsiębiorców i pracodawców. Podstawą do zgłoszenia jest udział w mediacjach w ramach rozwiązywania dotychczas prowadzonych sporów gospodarczych w ostatnich dwóch latach i / lub stosowanie / gotowość do stosowania klauzul mediacyjnych w zawieranych przez przedsiębiorcę umowach wewnętrznych i z podmiotami zewnętrznymi.
  3. „Mediator Roku 2019” – do nagrody uprawnieni będą mediatorzy z terenu województwa lubuskiego zarejestrowani na listach prowadzonych przez Prezesów sądów okręgowych w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim jako mediatorzy stali lub z list stowarzyszeń i centrów mediacyjnych. Zgłoszenia kandydatur mediatorów dokonują Sędziowie Koordynatorzy właściwi dla danego sądu oraz centra i stowarzyszenia mediatorów. Sędziowie – koordynatorzy lub prezesi / kierownicy centrów dokonują zgłoszenia na podstawie liczby wszystkich przeprowadzonych spraw mediacyjnych w okresie od 01.09. 2018 do 31.10. 2019.

Nagrody zostaną wręczone podczas panelu dyskusyjnego “Mediacje gospodarcze w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz Centrów Arbitrażu i Mediacji. Doświadczenia i dobre praktyki”, który odbędzie się w poniedziałek 25.11.2019 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 107.

PROGRAM PANELU

8.30–9.00 Rejestracja uczestników
9.00–9.15 Powitanie uczestników, przedstawienie programu spotkania, Radosław Trzaskowski, Prezes LCAM dr Anna Czekirda, Rektor WSB

CZĘŚĆ PIERWSZA PANELU

9.15–9.45 Jak zachęcać przedsiębiorców do korzystania z mediacji. Doświadczenia Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, Agnieszka Lisek, Dyrektor WCAM
9.45–10.00 Dyskusja
10.00–10.30 Mediacje na Pomorzu Zachodnim – wczoraj, dziś i jutro. Dobre praktyki i doświadczenia, Ireneusz Kieliszak, Mediator
10.30–10.45 Dyskusja
10.45–11.00 Przerwa kawowa i rozmowy kuluarowe

CZĘŚĆ DRUGA PANELU

11.00–11.30 Mediacja w Polsce okiem Koordynatora sieci CAM. Doświadczenia mediacyjne Konfederacji Lewiatan w Warszawie, Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, Dyrektor CAM-Koordynator
11.30–11.45 Dyskusja
11.45–12.15 Mediacje w województwie lubuskim – stan obecny i perspektywy rozwoju, SSR Olimpia Barańska-Małuszek
12.15–12.45 Przerwa na lunch i rozmowy kuluarowe
12.45–14.15 Podsumowanie projektu LCAM, dr Anna Czekirda, Rektor WSB, Radosław Trzaskowski, Prezes LCAM, Jerzy Korolewicz, Prezes ZIPH
Wręczenie nagród specjalnych w konkursie: DIALOG–POROZUMIENIE–UGODA:
* Sędzia przyjazny mediacjom 2019
* Przedsiębiorca przyjazny mediacjom 2019
* Mediator roku 2019
14.15–15.00 Wystąpienia gości. Podsumowanie spotkania

Formularz zgłoszenia sędziego do konkursu >>>
Formularz zgłoszenia mediatora do konkursu >>>
Formularz zgłoszenia przedsiębiorcy do konkursu >>>
REGULAMIN KONKURSU „DIALOG–POROZUMIENIE–UGODA” >>>