KOMUNIKAT REKTORA WSB w sprawie zagrożenia koronawirusem

KOMUNIKAT REKTORA WSB w sprawie zagrożenia koronawirusem

W związku z informacjami o rozprzestrzenianiu się KORONAWIRUSA Rektor WSB wydała zarządzenie zalecające szczególną ostrożność i zachowanie zasad higieny na terenie Uczelni.
Wszystkim, którzy w ostatnim czasie przebywali w krajach, w których stwierdzono koronowirusa, zalecamy szczególną ostrożność oraz obserwację swojego organizmu, nawet jeśli nie mieli kontaktu z osobami, których stan wskazywał na chorobę.
Osoby, które zaobserwowały jakiekolwiek negatywne oznaki i dolegliwości, szczególnie ze strony układu oddechowego, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, powinny bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Zaleca się na bieżąco monitorować komunikaty:

Została uruchomiona całodobowa infolinia NFZ (nr tel. 800-190-590), pod którą można uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Zasadnym jest bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom wynikającym z komunikatów Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

>>> Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem. >>>

>>> ZARZĄDZENIE REKTORA WSB ws. koronowirusa >>>

rece
Koronawirus-Jak-zapobiegać.-Infolinia-1