Kadra

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

W trosce o wysoki poziom nauczania Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. szczególnie starannie dobiera pracowników naukowo-dydaktycznych oraz ekspertów i specjalistów z rynku pracy współpracujących z WSB.

Gwarancją jakości kształcenia jest kadra wykładowców o wysokich kwalifikacjach zawodowych:

  • własna kadra naukowa,
  • kadra z renomowanych polskich uczelni
  • oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Nasi wykładowcy wywodzą się ze środowisk akademickich Poznania, Szczecina oraz Gorzowa Wlkp.

Uczelnia ściśle współpracuje z szerokim gronem praktyków z regionu gorzowskiego i województwa lubuskiego (są to m.in. audytorzy, doradcy podatkowi, radcy prawni, doradcy zawodowi, dyrektory HR, dyrektorzy finansowi, kierownicy produkcji, logistycy). Swoją wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi uzupełniają oni kadrę nauczycieli akademickich.

W WSB zajęcia specjalnościowe prowadzą przedstawiciele kadry zarządzającej gorzowskich firm i instytucji, m.in. takich jak Faurecia, TPV Displays, SE Bordnetze, a także specjaliści ze służb mundurowych.

Nauczyciele akademiccy WSB tworzą komplementarny zespół, dobrany bardzo uważnie i starannie zarówno pod względem dorobku naukowego jak i doświadczenia praktycznego.