Dyżur Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Dyżur Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami

W najbliższą sobotę 14 maja 2022 r. w godz. 9.00 – 12.00 w gab. nr 4 pełni dyżur dr Jowita Żurawska-Chaszczewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Prosimy o zgłaszanie się studentów z niepełnosprawnościami, którzy są zainteresowani wypożyczeniem sprzętu komputerowego.

Zapraszamy także osoby pobierające stypendia po odbiór decyzji stypendialnych.

_____________________________

Laptopy do wypożyczenia

WSB zakupiła specjalistyczny sprzęt komputerowy w ramach projektu „Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. – uczelnia przyjazna i dostępna” finansowanego ze środków Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.
Z dwóch komputerowych zestawów stacjonarnych oraz dwóch laptopów będą mogli korzystać studenci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami, którzy z różnych krótkotrwałych przyczyn muszą mieć dostosowany sprzęt komputerowy. W zestawach są powiększone, kontrastowe klawiatury dla osób niedowidzących oraz myszki przygotowane dla studentów z dysfunkcjami narządów ruchu.
W każdym zestawie zamontowane zostało specjalistyczne oprogramowanie do powiększania środowiska Windows przeznaczone dla osób niedowidzących.
Studentów zainteresowanych wykorzystywaniem sprzętu prosimy o kontakt z dr Jowitą Żurawską-Chaszczewską, Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Spotkanie_pelnomocnik