Dofinansowanie do studiów podyplomowych z Lubuskich Bonów Szkoleniowych 2022

Dofinansowanie do studiów podyplomowych z Lubuskich Bonów Szkoleniowych 2022

Zapraszamy na STUDIA PODYPLOMOWE z DOFINANSOWANIEM dla pracowników MŚP w ramach Lubuskich Bonów Szkoleniowych!

Od 5.09.2022 r. przestają obowiązywać ograniczenia dotyczące m.in. uprzywilejowanych grup (pracownicy 50+ oraz tzw. niskich kwalifikacji) oraz firm prowadzących działalność w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) lub spełniających kryterium „przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu”.

W związku ze zniesieniem ograniczeń w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach LBS na usługi z Bazy Usług Rozwojowych, zapraszamy do składania podań na studia podyplomowe!

Więcej informacji:

Zapraszamy!

LBS_WSB_2022-ww