Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

WSTĘP DEKLARACJI
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.wsb.gorzow.pl/

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.
https://www.facebook.com/wsbgorzow
NIP: 599-22-89-502
REGON: 210444734
Rektorat, Kancelaria
tel. +48 95 733 66 67
e-mail: wsb@wsb.gorzow.pl
Studia I stopnia
tel. +48 95 733 66 60
mob. +48 784 595 310, 694 438 591
e-mail: dziekanat@wsb.gorzow.pl
Studia podyplomowe, szkolenia
tel. +48 95 733 66 68
mob. +48 733 744 711, 784 595 662
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

Data publikacji aktualnej strony internetowej: 2018-06-11
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021–02–15
Strona internetowa Uczelni jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały opublikowane przed 23.09.2018. Część załączników jest w postaci skanów, brak struktury nagłówków w artykułach.

UŁATWIENIA NA STRONIE UCZELNI
Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
• HTML 5
• WCAG 2.0 (Podwójne A)
Kompatybilność:
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki, a ponadto strona Uczelni posiadają następujące ułatwienia:
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
• mapa strony
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2021–02–15.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: p. Radosław Trzaskowski
e-mail: r.trzaskowski@wsb-gorzow.pl
tel.: +48 95 733 66 68

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Siedziba Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim znajduje się w dwukondygnacyjnym budynku umiejscowionym przy ul. Franciszka Walczaka 25 w Gorzowie Wielkopolskim. Uczelnia zajmuje sale na parterze. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Budynek spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przy wejściach do budynku znajdują się podjazd dla niepełnosprawnych oraz winda dla wózków inwalidzkich. W toaletach zamontowane są ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.