Czesne, opłaty, zniżki 2021/2022

Studia I stopnia

Opłata rekrutacyjna na studia I stopnia 2021/2022

Jednorazowa opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł i nie podlega zwrotowi.

Numer konta, na które należy wpłacać opłatę rekrutacyjną:
mBank SA Oddział Korporacyjny w Gorzowie Wlkp.
97 1140 1443 0000 2481 0500 1001
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

Czesne 2021/2022

Student może uiszczać czesne: w 10 ratach (miesięcznych) LUB w 2 ratach (semestralnie).
UWAGA: STAŁA WYSOKOŚĆ CZESNEGO przez trzy lata studiów!

Kierunek ZARZĄDZANIE:
10 rat miesięcznych: 420 zł
2 raty semestralne: 1995 zł.

Stypendia i inne opcje dofinansowania nauki


Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. mają pełne prawo do korzystania z przywilejów i uprawnień przysługujących studentom wszystkich polskich uczelni.

Więcej o stypendiach w WSB: >>>

Zniżki

Zniżka rodzinna
Bliscy członkowie rodzin studentów i absolwentów WSB są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej (za bliskich członków rodzin uważa się dzieci, współmałżonka, rodziców oraz rodzeństwo).
Zniżka dla firm
Firmy, które finansują w całości lub dofinansowują studia swoim pracownikom:

  • przy skierowaniu na studia co najmniej 2 osób – 5% rabatu z tytułu czesnego każdej ze zgłaszanych osób,
  • przy skierowaniu na studia co najmniej 4 osób – 10% rabatu z tytułu czesnego każdej ze zgłaszanych osób.

Zniżki i rabaty nie sumują się.

REGULAMIN PŁATNOŚCI na studiach I stopnia na rok akademicki 2021/2022