Czesne, opłaty, zniżki 2019/2020

Studia I stopnia

CZESNE

Wysokość czesnego dla studentów I roku, rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020:

• 10 rat miesięcznych: 385 zł
• 2 raty semestralne: 1850 zł
• opłata jednorazowa roczna: 3650 zł.

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2019/2020

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2018/2019

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2017/2018

Czesne dla studentów II i III roku w roku akad. 2019/20, zgodnie z podpisaną umową o studia, wynosi:

II rok – 390 zł miesięcznie (studia rozpoczęte w roku akad. 2018/2019)

III rok – 395 zł miesięcznie (studia rozpoczęte w roku akad. 2017/2018)

____________________________________

ZNIŻKI

Zniżka rodzinna:
Bliscy członkowie rodzin studentów i absolwentów WSB są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej (przez najbliższych członków rodziny studenta lub absolwenta WSB należy rozumieć jego rodzeństwo, współmałżonka, dzieci oraz rodziców).

Zniżka dla pracowników firm:

  • Przy zapisie 2-5 osób z jednej firmy – 5% zniżki na czesne za studia I stopnia lub studia podyplomowe dla każdego kandydata.
  • Przy zapisie 6-10 osób – 10% zniżki na czesne za studia I stopnia lub studia podyplomowe dla każdego kandydata.
  • Przy zapisie powyżej 10 osób – 15% zniżki na czesne za studia I stopnia lub studia podyplomowe dla każdego kandydata.

ZNIŻKI, RABATY I OFERTY PROMOCYJNE NIE SUMUJĄ SIĘ.