Czesne, opłaty, zniżki 2020/2021

Studia I stopnia

Opłata rekrutacyjna na studia I stopnia 2020/2021

Jednorazowa opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł i nie podlega zwrotowi.

Numer konta, na które należy wpłacać opłatę rekrutacyjną:
mBank SA Oddział Korporacyjny w Gorzowie Wlkp.
97 1140 1443 0000 2481 0500 1001
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

Czesne 2020/2021

Student może uiszczać czesne: w 10 ratach (miesięcznych) LUB w 2 ratach (semestralnie).
UWAGA: STAŁA WYSOKOŚĆ CZESNEGO przez trzy lata studiów!

Kierunek ZARZĄDZANIE:
10 rat miesięcznych: 420 zł
2 raty semestralne: 1995 zł.

Kierunek PRAWO I FINANSE W BIZNESIE:
10 rat miesięcznych: 440 zł
2 raty semestralne: 2095 zł.

Stypendia i inne opcje dofinansowania nauki

  • Stypendia MNiSW: www.gov.pl/web/nauka (stypendium socjalne, zapomogi, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów)
  • Programy PFRON: www.pfron.org.pl
  • Kredyty studenckie: www.bgk.pl


Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. mają pełne prawo do korzystania z przywilejów i uprawnień przysługujących studentom wszystkich polskich uczelni.

Więcej o stypendiach w WSB: >>>

Zniżki

Zniżka rodzinna
Bliscy członkowie rodzin studentów i absolwentów WSB są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej (przez najbliższych członków rodziny studenta lub absolwenta WSB należy rozumieć jego rodzeństwo, współmałżonka, dzieci oraz rodziców).
Zniżka dla firm
Firmy, które finansują w całości lub dofinansowują studia swoim pracownikom:

  • przy skierowaniu na studia co najmniej 2 osób – 5% rabatu z tytułu czesnego każdej ze zgłaszanych osób,
  • przy skierowaniu na studia co najmniej 4 osób – 10% rabatu z tytułu czesnego każdej ze zgłaszanych osób.

Zniżki i rabaty nie sumują się.