Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Cel
Podczas zajęć uczestnicy poznają istotę tożsamości i wizerunku osobistego jako potencjałów, które są budowane, kształtowane i rozwijane przez całe życie. Przeanalizują wspólnie z prowadzącym proces komunikacji i dowiedzą się, na czym polega autoprezentacja. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z merytoryką i praktyką wystąpień publicznych. Podczas zajęć analizowane będą ich autorskie teksty oraz nagrania z wcześniejszych wystąpień.

Dla kogo?
Wszystkie osoby, które występują bądź będą występować publicznie w związku z pracą zawodową, zaangażowaniem politycznym, społecznym. Kandydaci i członkowie rad gmin, powiatów, sejmików, osoby publiczne, menedżerowie, szefowie instytucji sektora publicznego, dyrektorzy szkół i innych placówek oświatowych, społecznych.

Co wyróżnia to szkolenie?

 1. Analiza indywidualnych tekstów i materiałów filmowych z udziałem uczestników- zindywidualizowana informacja zwrotna.
 2. Doradztwo poszkoleniowe – możliwość jednorazowego indywidualnego doradztwa poszkoleniowego dla każdego uczestnika (w cenie szkolenia) – telefonicznie lub on-line.

Czas trwania: 16 godzin / 2 dni szkoleniowe.

Program szkolenia

DZIEŃ 1
KIM JESTEM? JAK MNIE POSTRZEGAJĄ?

 1. Wizerunek osobisty. Jak powstaje, czynniki wpływu. Kim jesteśmy, a jak nas postrzegają?
 2. Istota procesu komunikacji i autoprezentacji.
 3. Analiza wizerunku własnego.

CO CHCESZ PRZEKAZAĆ?

 1. Kiedy i w jakim celu występujesz publicznie? Specyfika Twoich wystąpień publicznych. Publiczność.
 2. Analiza i metody radzenia sobie z emocjami związanym z wystąpieniami publicznymi.
 3. Rodzaje wystąpień publicznych (przemówienie okolicznościowe, wypowiedź dla mediów, prezentacja handlowa
 4. Twój komunikat- co chcesz przekazać? Werbalna sfera wypowiedzi. Analiza tekstów.

DZIEŃ 2
JAK CHCESZ TO PRZEKAZAĆ?

 1. Twój komunikat- niewerbalna sfera wypowiedzi.
 2. Aranżacja przestrzeni, wygląd, dress code, gesty, mimika, postawa ciała:
 3. a) podczas spotkań/wystąpień na żywo,
  b) podczas spotkań/wystąpień on-line.

 4. Umiejętność skutecznego wykorzystania głosu (dykcja, artykulacja, ton, tempo, modulacja, akcent zdaniowy, praca z oddechem).
 5. Analiza materiałów filmowych.

Forma zajęć: stacjonarna lub hybryda.
Proponowana liczebność grupy: 8-15 osób.
Wymagania od uczestników:

 1. Proszę każdego uczestnika, by przygotował na szkolenie tekst długości 5-7 zdań, w którym przedstawia siebie – w taki sposób, jakby miał przedstawić się podczas debaty publicznej na ważny dla niego temat.
 2. Proszę, by uczestnicy poszukali materiałów filmowych ze swoim udziałem nagranych wcześniej, np. przez telewizję (jeśli takie są) lub z udziałem innych osób (np. ich autorytetów, mentorów, nauczycieli lub rywali politycznych), a które będą przedmiotem analizy podczas szkolenia. Filmy powinny być ogólnodostępne na YT lub zgrane w taki sposób, by było możliwe ich odtworzenie na sprzęcie dostępnym podczas szkolenia.

Informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Biznesu
tel.: 95 733 66 68; 733 744 711; 784 595 662
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

ZAPRASZAMY!

Trener:

dr Ewa Pawlak – nauczyciel akademicki, szkoleniowiec, doradca i trener wystąpień publicznych. Menedżer kultury, aktualnie dyrektor samorządowej instytucji kultury. Absolwentka politologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, studiów doktoranckich na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalizacja: marketingu usług, usługi edukacyjne, public relations. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp., gdzie jest adiunktem, wykłada przedmioty z zakresu zarządzania, przywództwa, marketingu i wystąpień publicznych. Autorka programów studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i ich kierownik naukowy. Od 2005 roku praktyk wystąpień publicznych i zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzi, organizacjami, projektami i samodzielnymi organizacjami publicznymi.

EwaPawlak-www