Animator czasu wolnego dzieci i dorosłych

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea
Studia będące odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na pracowników- animatorów czasu wolnego różnych grup wiekowych. Podczas zajęć słuchacze rozwiną swoje kompetencje społeczne oraz poznają techniki animacji dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Cel
Poznanie lub rozwinięcie warsztatu zawodowego animatora czasu wolnego, nabycie i rozszerzenie kompetencji społecznych niezbędnych w jego pracy, zdobycie praktycznych umiejętności planowania i przeprowadzania animacji dla różnych grup wiekowych.

 • Absolwenci mogą pracować jako:
 • Animator czasu wolnego dzieci w salach zabaw, punktach opieki, klubikach dziecięcych, podczas warsztatów dziecięcych
 • Animator czasu wolnego młodzieży podczas kolonii, obozów, wycieczek
 • Animator czasu wolnego dorosłych w czasie eventów firmowych, wyjazdów integracyjnych, imprez typu wesela
 • Animator czasu wolnego seniorów podczas spotkań, warsztatów i zajęć zorganizowanych

Ramy programowe

MODUŁ WPROWADZENIE

 • Wprowadzenie do pracy animatora czasu wolnego
 • Podstawy psychologii społecznej w pracy animatora
 • Prawne zagadnienia w pracy animatora

MODUŁ KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Autoprezentacja
 • Komunikacja interpersonalna
 • Umiejętność pracy na scenie i z mikrofonem
 • Rozwijanie kreatywności
 • Trudne sytuacje w pracy animatora
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Język angielski branżowy

MODUŁ WARSZTAT PRACY ANIMATORA

 • Układanie planów animacji
 • Warsztaty animacji- praca z dziećmi
 • Warsztaty animacji- praca z młodzieżą
 • Warsztaty animacji- praca z dorosłymi
 • Warsztaty animacji- praca z seniorami

Liczba godzin
180, dwa semestry.

Tryb nauczania
Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena
1800 zł brutto za semestr.