Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE od marca 2020

SPECJALNOŚĆ:

Rekrutacja trwa do 25.03.2020 r.
Czas trwania studiów: 2 semestry (pierwszy zjazd: 28-29 marca 2020 r.).
Tryb nauczania weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów: I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich).

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów (I stopnia – licencjackich, inżynierskich lub II stopnia – magisterskich),
  • 1 fotografia o wymiarze 35×45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy, podpisana na odwrocie,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  • dowód osobisty do wglądu (w siedzibie WSB).

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (bez egzaminów wstępnych).
Zapraszamy do składania podań!

Szczegółowe informacje: tel. 95 733 66 68, 733 66 67, e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

PODANIE na studia podyplomowe 2019/2020