Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE 2018/2019

O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich).

UWAGA!!!

Ze względu na duże zainteresowanie ofertą studiów podyplomowych rekrutacja została przedłużona do środy 7 listopada 2018 r.
Zajęcia rozpoczynają się 10 listopada 2018 r.

TERMINARZ ZJAZDÓW >>>
INFORMATOR o studiach podyplomowych >>>

Wymagane dokumenty:

  • podanie (poniżej do pobrania),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zdjęcie legitymacyjne – 2 szt. (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność „Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne” proszę o dostarczenie 3 szt. zdjęć legitymacyjnych),
  • ksero dowodu osobistego.
  • Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (bez egzaminów wstępnych).

PODANIE na studia podyplomowe