Zasady rekrutacji na studia I stopnia

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA 2018/2019

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim w każdym roku akademickim prowadzi rekrutację na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie.
Rekrutacja trwa od maja do końca września.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w Dziale Organizacji Studiów lub poniżej);
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
  • Cztery zdjęcia o wymiarach 35×45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy;
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał), którą należy uiścić przed złożeniem
    dokumentów, nr konta znajduje się w zakładce Czesne, opłaty, zniżki;
  • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
  • Trzy koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata (koperty o formacie C6-małe).

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Dziale Organizacji Studiów WSB.

Istnieje również możliwość składania dokumentów na studia I stopnia drogą elektroniczną – szczegółowe informacje oraz formularz zapisu dostępne w zakładce REKRUTACJA ONLINE.

Podanie na studia I stopnia 2018

Regulamin płatności 2018/2019