Zasady rekrutacji na studia I stopnia

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA 2019/2020

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim w każdym roku akademickim prowadzi rekrutację na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie.
Rekrutacja trwa do piątku 4 października 2019 r.
ZERO WPISOWEGO do 4.10.2019 r.! >>>


Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w Dziale Organizacji Studiów lub poniżej);
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
  • Dwa zdjęcia o wymiarach 35×45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy, podpisane na odwrocie;
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał) 80 zł, którą należy uiścić przed złożeniem dokumentów, nr konta znajduje się w zakładce Czesne, opłaty, zniżki;
  • Dowód osobisty do wglądu;
  • Trzy koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata (koperty o formacie C6-małe).

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Dziale Organizacji Studiów WSB.

Istnieje również możliwość składania dokumentów na studia I stopnia drogą elektroniczną: REKRUTACJA ONLINE.

Podanie na studia I stopnia 2019/2020

Regulamin płatności na studiach I stopnia 2019/2020

Rozkład roku akademickiego 2019/2020

Terminy zjazdów w roku akademickim 2019/2020