Zarządzanie produkcją – menedżer produkcji

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu

ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 733 66 67
e-mail: wsb@wsb.gorzow.pl

Idea
W dzisiejszych czasach efektywne i skuteczne zarządzanie produkcją stało się zadaniem zarówno bardzo odpowiedzialnym, jak wszechstronnym. Wymaga od menedżerów szerokiej wiedzy oraz profesjonalnych kompetencji, nie tylko z dziedziny produkcji, ale również z logistyki, jakości, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi.

Cel
Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w codziennej pracy menedżera produkcji. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe zasady i narzędzia zarządzania produkcją oraz nowoczesne rozwiązania w tej dziedzinie.

Korzyści

 • Program studiów dostarczy wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • zarządzania procesami i systemem produkcji,
 • wsparcia logistycznego procesów produkcji,
 • zarządzania infrastrukturą produkcyjną,
 • Lean Manufacturing,
 • jakościowych i ekologicznych uwarunkowań systemów produkcyjnych,
 • metod i narzędzi optymalizacji procesów logistycznych.

Atutem studiów jest wykorzystywanie dynamicznych i aktywnych metod prezentacji wiedzy, z zastosowanie ćwiczeń i warsztatów interaktywnych.

Dla kogo
Studia skierowane są przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za procesy produkcyjne, które chcą zdobyć nową wiedzę i umiejętności. Kierowane są również do osób, które poszukują zmian i zamierzają pracować na stanowiskach związanych z zarządzaniem produkcją. Są też propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy poszukują ciekawych obszarów do rozszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności.

Ramy programowe

 • System i procesy produkcyjne
 • Metody i narzędzia analizy rynku
 • Zarządzanie jakością
 • Ekologiczne uwarunkowania produkcji
 • Planowanie produkcji
 • Lean Manufacturing
 • Systemy IT w zarządzaniu produkcją
 • Budowanie i zarządzanie zespołami
 • Motywowanie, kontrola i ocena pracowników
 • Organizacja i normowanie czasu pracy
 • Zarządzanie zakupami
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie infrastrukturą produkcyjną
 • Mapowanie i analiza procesów produkcji
 • Zarządzanie ograniczeniami i ryzykiem w produkcji
 • Gra symulacyjna

Liczba godzin
180 godzin – 2 semestry.

Tryb nauczania
Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena
1800 zł brutto za semestr.

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe WSB
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjackich, magisterskich lub równoważnych)
 • zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm – 2 szt.,
 • ksero dowodu osobistego.
 • Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty.