Zarządzanie kapitałem ludzkim

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea
Studia oferują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Kompleksowa wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi umożliwi podejmowanie zadań z zakresu doboru personelu i optymalizacji zatrudnienia, rozwoju kadr oraz rozwoju osobistego.

Cel
Rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. Studia łączą wiedzę z zakresu prawa pracy, zarządzania kosztami i pracownikami.

Absolwenci mogą pracować jako:

 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania,
 • pracownicy samodzielni, kadra wyższego i średniego szczebla zarządzania służb HR i BHP,
 • pracownicy administracyjni w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach budżetowych Skarbu Państwa,
 • samodzielni przedsiębiorcy,
 • osoby przygotowujące się do podjęcia pracy w działach personalnych oraz zainteresowane rozwojem umiejętności związanych z zarządzaniem personelem.

Ramy programowe*
MODUŁ KADRY

 • Strategia personalna
 • System wynagrodzeń
 • Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji
 • Organizacja pracy działu HR

MODUŁ PRAWO

 • Prawo pracy
 • Elementy prawa cywilnego
 • Legalizacja zatrudniania cudzoziemców
 • Czas pracy
 • Elastyczne formy zatrudnienia
 • Metodyka instruktażu stanowiskowego

MODUŁ ZARZĄDZANIE

 • Lean Management jako nowoczesne narzędzie zarządzania
 • Zarządzanie szkoleniami
 • System ocen pracowników
 • Rozwój talentów i kompetencji
 • Employer branding
 • Przywództwo
 • Motywowanie pracowników

MODUŁ KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Etyka i etykieta biznesu
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Komunikacja w organizacji
 • Zarządzanie konfliktem
 • Techniki twórczego myślenia
 • Coaching
 • Podstawy mediacji
 • Zarządzanie zmianą
 • Wystąpienia publiczne
 • Seminarium

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>